Menu
LS CONNECT
Onze CEO bekent: ‘Gefrustreerd omdat private banking product is geworden’

Onze CEO bekent: ‘Gefrustreerd omdat private banking product is geworden’

Elke twee weken stelt Investment Officer enkele persoonlijke vragen aan een vooraanstaand professional uit de financiële sector. Dit maal was onze CEO, Ive Mertens, aan de beurt.

In 2010 vervoegde Ive Mertens het team van de Antwerpse vermogensbeheerder Leo Stevens Private Banking. Sinds 2019 is hij niet alleen verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en de beleggingsstrategie, maar is hij ook CEO. Hij begon zijn carrière bij ING (toen Bank Brussel Lambert) en werd er al snel gevraagd om de private banking activiteiten in Vlaams-Brabant uit te bouwen. Tegelijkertijd werkte hij toen als fundamenteel analist bij beleggingsblad ‘De Belegger’. In 2001 maakte hij de overstap naar Puilaetco Private Bankers, waar hij uiteindelijk manager private banking werd.

Wat hebt u geleerd uit uw eerste job in de financiële wereld?

Ive Mertens: Meteen nadat ik was afgestudeerd, ging ik al heel bewust op zoek naar een job als private banker. Zo belandde ik bij het talentprogramma van het toenmalige Bank Brussel Lambert, waar ik al na zes maanden werd uitgehaald en veel sneller dan voorzien werd toegewezen aan een private banking-kantoor dat werd geherstructureerd. Ik nam de job over van een private banker die bijna zestig jaar was en zij werd mijn commercieel assistente. Als 23-jarige had ik snel door dat ik mijn ego moest laten varen, hoewel je op die leeftijd denkt dat de hele wereld aan je voeten ligt. Door die houding hebben we toch heel goed kunnen samenwerken en hebben we samen nog heel veel kunnen verwezenlijken. Die focus op respect, collegialiteit en samenwerking loopt als een rode draad doorheen mijn carrière.

Benieuwd naar de rest van het artikel? Lees het op onze website.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u