Menu
LS CONNECT
10 geldvragen aan onze CEO Ive Mertens

10 geldvragen aan onze CEO Ive Mertens

Ive Mertens (49) is CEO van de Antwerpse vermogensbeheerder Leo Stevens Private Banking. ‘De belangrijkste zaken in het leven zijn niet te koop. Dat merk ik bij de vermogende families met wie ik dagelijks contact heb.’

1. Is geld voor u een drijfveer?

‘Hoewel ik in de financiële sector werk, speelt geld eigenlijk niet zo’n belangrijke rol in mijn leven. Nog nooit heb ik iets gedaan louter om het geld. Anders werkte ik nu wel in New York, Londen of Zürich. Als 25-jarige kreeg ik aanbiedingen om daar te werken. Maar dat voelde nooit goed, ook al kon ik vijf keer meer verdienen.

2. Wat is uw slechtste financiële beslissing?

‘Ik begon met beleggen op mijn 16de. Toen miste ik de achtergrond en de opleiding om het verschil te zien tussen investeren en speculeren. Ik keek alleen naar de cijfers, niet naar de onderneming achter al die getallen. Daardoor heb ik al heel jong fouten gemaakt die typisch zijn voor startende beleggers.’

Benieuwd naar meer?

3. Wat is het eerste aandeel dat u kocht?

‘De eerste aandelen die ik kocht, waren van holdings zoals Berkshire Hathaway, Sofina en Ackermans & van Haaren. Ik geloof sterk in de beleggingsfilosofie van Warren Buffett: hij heeft er nooit een probleem mee gehad om een kortetermijnbeursrally te missen. Op de lange termijn is het irrelevant welk aandeel morgen 20 procent stijgt of daalt. Uiteindelijk komt kwaliteit toch altijd bovendrijven.’

Benieuwd naar meer? Ontdek alle vragen én bijhorende antwoorden in het volledige artikel van De Tijd.

Bron: De Tijd - Sven Vonck - 6 januari 2023 21:23

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u