Menu
LS CONNECT
Leo Stevens Private Banking slaat een brug tussen ondernemers en de museumwereld

Leo Stevens Private Banking slaat een brug tussen ondernemers en de museumwereld

Leo Stevens Private Banking slaat een brug tussen ondernemers en de museumwereld

Leo Stevens Private Banking draagt de kunsten al meer dan 70 jaar een warm hart toe. De innige band met het KMSKA mag dus niet verwonderen. Bestuurder en aandeelhouder Ingrid Stevens legt uit waarom.

Waarom vinden jullie het belangrijk om dit soort partnerschappen aan te gaan?

Ingrid Stevens: “Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met ons bedrijf. In onze missie staat ‘Kunst verwondert, verrijkt, inspireert, verlegt grenzen en verbindt’ en dat willen we aan iedereen doorgeven. Het gaat om meer dan louter cijfers. Met ons nieuwe initiatief LS Art engageren we ons om musea met raad en daad bij te staan, verzamelen we kunstminnende cliënten in een community en creëren we kansen voor jonge kunstenaars. Ik ben sinds een poosje lid van de Raad van Bestuur van het KMSKA, vroeger was ik bestuurslid bij het Mode-, Foto- en Diamantmuseum. Het is mijn missie om een brug te slaan tussen ondernemers en de museumwereld. Dat vind ik boeiend, maar voel ik ook aan als een maatschappelijke plicht. Zeker in een tijd waarin er van overheidswege steeds minder geld gaat naar kunst en cultuur.”

Vanwaar jullie keuze voor het KMSKA?

“Ik was al lang Vriend van het KMSKA. We zijn ook buren en al 20 jaar gehuisvest in de oude traiteurszaak van het museum. We hebben het KMSKA de laatste 11 jaar opnieuw tot leven zien komen. Door al die dingen beschouw ik het een beetje als ‘mijn plek’. Het museum heeft een collectie van internationale allure en is een architecturaal pareltje. Als ik er binnenstap, voel ik me klein en nederig tussen die grandeur. En dan wil ik heel graag bijdragen om er mee een Europees topmuseum van te maken.”

Als partner zijn we een buitenbeentje. We steunen het project ‘De Tien’ van kunstenaar Christophe Coppens, het resultaat van zijn persoonlijke en inventieve kijk op tien details uit de KMSKA-collectie. De bedoeling is om kinderen een speelse en avontuurlijke instap te geven in het museum, maar ook om generatieoverschrijdend te werken. Dat past perfect bij ons. Wij willen zo niet alleen de kinderen aanspreken, maar ook het speelse en artistieke van de volwassenen prikkelen.”

Wat is je lievelingswerk uit de collectie?

“Ik hou van ‘Aanbidding door de Koningen’ van Rubens: overweldigend, levendig en vol symboliek en details. Als ik de Rubenszaal binnenwandel, krijg ik kippenvel. Toen in maart zijn monumentale werk ‘Het Doopsel van Christus’ uit het depot naar boven werd getakeld, had ik tranen in de ogen. Een magisch moment.

Daarnaast ben ik er trots op dat ik mee aan de wieg sta van de recente aankoop van James Ensors ‘Carnaval de Binche’ via een innovatieve financiering met digitale security tokens. Dat wordt nu in bruikleen gegeven aan het KMSKA. Een primeur voor een Europees museum! Elk museum heeft wel een leemte in haar collectie. Voor het KMSKA was dat een Ensor uit zijn latere periode. Het museum had zelf de middelen niet voor een aankoop, maar via deze weg kregen we het voor elkaar en kunnen honderduizenden bezoekers ervan genieten.”

Waar kijken jullie als bedrijf het meest naar uit tijdens dit partnership?

“Wat ik zelf nu al mag meemaken met het KMSKA vind ik grandioos en maakt me enorm fier. Daarnaast willen we ons cliënteel en onze collega’s via toekomstige events mee in het kunstbad trekken en enthousiasmeren. Wij kijken ook uit naar het museumrestaurant. We gaan vaak eten met onze cliënten en als dat dan kan in zo’n inspirerend decor: wat wil een mens nog meer? (lacht) ”

Van links naar rechts: Margot Bertels, Ive Mertens, Carmen Willems, Ingrid Stevens, Luk Lemmens

Van links naar rechts: Margot Bertels, Ive Mertens, Carmen Willems, Ingrid Stevens, Luk LemmensBron: website Koninklijk Museum Schone Kunsten Antwerpen.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u