Menu
LS CONNECT
Drie nieuwe collega's in de kijker!

Drie nieuwe collega's in de kijker!

Drie nieuwe collega's in de kijker!

Onze afdling "Investment Operations" is niet direct zichtbaar voor de meeste cliënten. De vroegere benaming "Backoffice" zegt misschien meer want deze collega's werken inderdaad "achter de schermen" aan zowat alles dat te maken heeft met effecten- en geld administratie. Cash management, overschrijvingen, het boeken van orders, coupons en reguls, aangifte nalatenschappen, transfers van effecten, etc... Het valt allemaal onder hun verantwoordelijkheid. Degelijkheid, snelheid en accuraatheid zijn daarbij van groot belang. Deze zaken moeten niet een beetje, maar volledig juist zijn. Ervaring is daarbij erg belangrijk en omdat er volgend jaar met Chris en Lucinenne 2 "oudgedienden" op pensioen gaan, zijn we volop bezig met de nodige kennisoverdracht. De afgelopen maanden startten er drie nieuwe collega's die we graag even voorstellen.

Op Sigrid Meeusen kan je letterlijk rekenen

Tijdens haar studies wiskunde leerde Sigrid Koen D'Haluin kennen. Het begin van een lange vriendschap die recent ook leidde tot een professionele samenwerking. Nochtans was Sigrids eerste werkervaring in de bouwsector, meer bepaald in de keukenbrnche. Bij SieMatic was ze gedurende 15 jaar hoofd van orderafwikkeling, spilfiguur tussen de commerciëlen en de fabriek. Een fusie en verhuis naar Nederland luidde de in voor iets anders, en Sigrid zocht de farmasector op. De eerste 5 jaar als supply coördinator bij Dafra Pharma hield dat het stockbeheer in, met linken naar aan-en verkoop. De laatste 8 jaar was Sigrid er Business Development Coördinator, wat uiteindelijk te veel commercieel werk meebracht. Het sterkte haar in de overtuiging dat haar sterktes en talenten eerder in ondersteunend werk liggen. Voor Sigrid is het belangrijk om te werken in een omgeving waar de persoon centraal staat, en dit bij voorkeur in een klein(er) en familiaal bedrijf, zoals Leo Stevens. Toen Koen D'Haluin haar het voorstel deed om ons Investment Operations Team te komen versterken, was de keuze snel gemaakt, en de overstap naar de financiële sector een feit. Wat Sigrid zeker typeert is dat ze overal voor de volle 100% gaat. Dat speelt zowel in haar werk, gezin, bij vrienden en sportbeoefening. Ze heeft een hekel aan half werk en is meestal goed vorobereid als ze iets onderneemt. Om daarbij alles in evenwicht te houden, leerde Sigrid gaandeweg haar grenzen te bewaken en last ze regelmatig "me time momenten" in (zie boeken, film ea.).

Rocky Venus, de mannelijke rots in de branding

Met Rocky kreeg Leo Stevens een pak ervaring en expertise binnen. Na een korte werkervaring in een familiaal bedrijf voor industriële reiniging werd het financiële immers zijn favoriete werkveld. In Amsterdam volgde Rocky een opleiding bij Binckbank over financiële activa alvorens er aan de slag te gaan. Na een tussenstap bij Kasbank (waar hij de reconciliatie deed) kon hij in 2006 aan de bak bij Clearnet. Hij pendelde er 7 jaar tussen Amsterdam, Parijs en Brussel en leerde er het klappen van de zweep. In 2013 vervoegde hij de Antwerpse bank Van De Put & co waar hij van back office medewerker evolueerde tot team manager. Rocky is erg analytisch en heeft een grote interesse in "het leven van een aandeel, in een portefeuille": van de creatie van een effect in een portefeuille, over diverse corporate actions tot transfers naar professionele tussenpartijen. Bij Leo Stevens houdt hij erg van de sfeer en de variatie in de job.

Gitta Claeysoone, de rustige vastheid van een burcht

Dat Gitta trouw en honkvast is moge blijken uit haar carrièrepad: Leo Stevens is slechts haar tweede werkgever. Bij ABN Amro werkte ze immers ruim 20 jaar. Naast de 3 jaar op de afdeling DIAM, waar ze de diamantorders faciliteerde, werkte ze ruim 17 jaar op het kredietsecretariaat, waar alle kredietbrieven in de banksystemen worden ingevoerd. Bij Leo Stevens draagt ze vooral zorg voor de orders en de verwerking van de couponbetalingen. Toch wel nieuw voor Gitta waardoor ze veel leert. Gitta is niet op zoek naar een commerciële functie en werkt graag ondersteunend, met een mooi afgelijnd werkpakket. Ze komt dagelijkst met de fiets van Burcht naar de Schildersstraat; ideaal om het hoofd leeg te krijgen.

Welkom bij het Leo Stevens team!

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u