Menu
LS CONNECT
Verslaving aan monetaire stimulus: de remedie.

Verslaving aan monetaire stimulus: de remedie.

De laatste jaren krijgen beleggers alsmaar meer te maken met de rol van de centrale banken wereldwijd waarbij sommige centraal bankiers zelfs bijna de status van ‘rockster’ in de financiële wereld dragen.

Wat is nu exact de rol van een centrale bank? En hoe heeft hun beleid een impact op ons dagelijks leven en beleggingsportefeuille?

Wij leggen het uit.

Centrale versus commerciële banken

Centrale banken zijn niet te vergelijken met klassieke commerciële banken (denk aan Bank of America, BNP Paribas of ING) waar u geld kan deponeren. Wat centrale banken in sé doen kunnen we kort samenvatten: monetair beleid voeren. Monetair beleid kunnen we dan weer samenvatten als “alle beslissingen die centrale banken nemen die betrekking hebben op de prijs en beschikbaarheid van geld in een economie”.

Hierbij kunnen ze dus verschillende instrumenten gebruiken om invloed uit te oefenen op de hoeveelheid geld die in een economie circuleert, de rentetarieven en het inflatiepercentage.

Doelstellingen en beleid

Deskundigen zijn het erover eens dat centrale banken het best werken als hun doelstellingen en beleid duidelijk zijn, als ze

  • onafhankelijk zijn van de regering
  • niet onder invloed van de politiek staan
  • geloofwaardig zijn.

Geloofwaardigheid is immers het hoogste goed van een centrale bank. Zodra de financiële markten niet meer geloven in de woorden of de kracht van de centrale bank komt het hele systeem op losse schroeven…

Hoewel zij qua doelstellingen, functie en structuur behoorlijk wat gelijkenissen vertonen, werken centrale banken wereldwijd anders. Om te illustreren wat ze doen, hoe ze werken, en waarom ze belangrijk zijn voor ons, vergelijken we de Amerikaanse Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u