Menu
LS CONNECT
Maak kennis met de adviesdesk van Leo Stevens

Maak kennis met de adviesdesk van Leo Stevens

In de nasleep van de pandemie ervaren we dat steeds meer beleggers extra professionele hulp en advies willen. Zo kunnen ze hun vermogen in deze volatiele tijden beheren. Hun vermogen en verantwoordelijkheid neemt toe doorheen de jaren, de rente blijft laag en de financiële markten worden meer complex en uitdagend.

Uitbesteding aan professionele vermogensbeheerders

Veel beleggers besteden het beheer van hun vermogen daarom uit aan professionele vermogensbeheerders zoals Leo Stevens. Sommige beleggers wensen evenwel zelf de beslissing te nemen maar wel onder professionele begeleiding. Risicobeheer en opvolging van de beleggingsportefeuille zijn andere redenen waarom beleggers kiezen voor een adviserende samenwerking.

De evolutie van de belegger

Vele financiële spelers bouwen hun adviesbeheeractiviteiten verder af onder druk van regelgeving en administratieve rompslomp. Dit is zeker niet het geval bij Leo Stevens. Onze cliënten bijstaan en adviseren zit immers in ons DNA. Vandaag wensen we deze dienst nog verder te professionaliseren en structureren door de oprichting van een “adviesdesk”.

De adviesdesk fungeert als sparringpartner en klankbord. Collega Thomas Laermans neemt de belangrijke rol van Advisory Portfolio Manager op zich. U kan ten allen tijde op hem terugvallen voor professioneel advies en opvolging. Verder zullen vanuit de adviesdesk op regelmatige basis pro-actieve adviezen naar u toe komen. U krijgt met Thomas een “dedicated advisor” toegewezen naast uw bestaande relatiebeheerder. Elke ochtend ontvangt u een informatiemail op uw ontbijttafel.

LS Espresso geeft u een kort overzicht van wat er op de wereldwijde beurzen gebeurt alsook recent bedrijfsnieuws.

Het adviesbeheer: all-in-one

U neemt zelf de beslissingen in uw portefeuille, maar geniet van een constant toezicht, opvolging en een directe aanwezigheid op de financiële markten. Dat loont, zeker in bijzonder volatiele markten. Al onze adviezen worden proactief getoetst aan uw beleggersprofiel en MiFID-vereisten.

Indien u een beroep wenst te doen op de professionele ondersteuning van Leo Stevens, heeft u voortaan dus 2 mogelijkheden binnen ons dienstenaanbod: discretionair vermogensbeheer of adviserend beheer.

De voorwaarden van beide formules worden vastgelegd in een overeenkomst waarin de rechten en plichten van beide partijen duidelijk en nauwkeurig beschreven worden.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u