Menu
LS CONNECT
Duurzame fondsen & SFDR: do they walk the talk?

Duurzame fondsen & SFDR: do they walk the talk?

Een wereldwijde lockdown leek in 2019 onmogelijk. Deze uitbraak van COVID-19 en het enorme effect ervan maakt deze crisis officieel tot één van de meest economisch destructieve gebeurtenissen van de afgelopen 125 jaar. En dat in een periode die twee wereldoorlogen, de Grote Depressie en de Mondiale Financiële Crisis omvat.

Gelukkig komt na chaos doorgaans orde, en zijn we als mensen altijd al sterk geweest in het overwinnen van hindernissen.

Duurzaamheid als uitweg

Vandaag realiseren meer en meer mensen zich de noodzaak van een duurzamere planeet. Alles wijst er dan ook op dat de pandemie deze overgang vooral zal bespoedigen.

Niet alleen bedrijven, maar ook particuliere beleggers en consument en zien het voordeel van duurzaam beleggen en consumeren in. Volgens een analyse van Blackrock hebben 88% van de duurzame fondsen het tijdens het eerste kwartaal van 2020 beter gedaan dan hun niet-duurzame tegenhangers - consistent in alle asset klassen.

Impact van de pandemie op ESG

Een kleine kanttekening: deze periode was één van de meest volatiele van het laatste decennium, en beleggers moesten forse koersdalingen slikken. Toch is bijna iedereen het erover eens dat de pandemie onze werk- en reisgewoonten heeft veranderd. De verplichte lockdowns leidden over de hele wereld tot een verminderde CO2-uitstoot en zo tot schonere lucht voor iedereen.

Het milieuaspect van ESG (Environmental) is daardoor ongetwijfeld het sterkst beïnvloed door COVID, waarbij de meest vervuilende sectoren zoals luchtvaartmaatschappijen, autofabrikanten en olieproducenten grote klappen kregen op de beurzen. Maar ook het Governance-aspect van ESG werd positief beïnvloed.

Veel bedrijven moesten de noden van hun werknemers bovenaan hun prioriteitenlijst zetten om zo deze hachelijke tijden door te komen.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u