Menu
LS CONNECT
Het duolegaat is niet langer fiscaal voordelig: wat nu?

Het duolegaat is niet langer fiscaal voordelig: wat nu?

Vanaf 1 juli is het zover: het duolegaat biedt geen oplossing meer om op een fiscaal vriendelijke manier bepaalde erfgenamen te bevoordelen, en tegelijkertijd ook nog aan een goed doel een mooi bedrag na te laten.

Duolegaat in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse Codex Fiscaliteit aangepast. Daarin werd het volgende bepaald:

  • Bij het overlijden van een inwoner van het Vlaams Gewest wordt het duolegaat fiscaal afgelast.
  • Inwoners van Brussel en Wallonië kunnen wel nog gebruik maken van deze techniek om de successiefactuur voor hun erfgenamen te verlichten.

Hiertegenover staat wel dat in Vlaanderen het tarief van de erfbelasting voor goede doelen nu is verlaagd van 8,5% naar 0%. Daarnaast werd er ook een fiscaal gunstig belaste “vriendenerfenis” in het leven geroepen.

De geschiedenis van het duolegaat

Wanneer een erflater verdere verwanten (zoals neven, nichten of goede vrienden) wil bevoordelen via een testament, zijn de tarieven voor de erfbelasting in Vlaanderen nog steeds niet mals:

  • Op de eerste schijf tot 35.000 euro betaalt men 25%
  • Tussen 35.000 en 75.000 euro betalen de erfgenamen 45%
  • Daarboven is het toptarief van 55% verschuldigd.

In tegenstelling tot erfgenamen in rechte lijn of tussen broers en zussen, geldt dit tarief niet per erfgenaam maar wordt het berekend op het totaal.

Niet meer interessant

De nieuwe regels in Vlaanderen maken het duolegaat niet meer interessant voor alle overlijdens na 1 juli 2021. Het nieuwe artikel 2.7.3.2.15 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt nu dat wanneer goede doelen de erfbelasting van andere erfgenamen moeten voldoen, de erfbelasting niet meer zal berekend worden op het netto-deel dat die andere erfgenamen krijgen, maar dat het goede doel erfbelasting zal moeten betalen op een grondslag.

Ontdek de volledige vergelijking in het volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u