Menu
LS CONNECT
Blockchain: wordt dit het nieuwe normaal?

Blockchain: wordt dit het nieuwe normaal?

De laatste maanden worden we in de financiële pers bijna dagelijks om de oren geslagen met sterke prestaties van enkele cryptomunten. Deze berichten worden gevolgd door vaak al even spectaculaire dalingen. Iedereen heeft zeker al gehoord van Bitcoin.

Hoe werkt de handel in deze virtuele munten en wat zijn nog andere toepassingen van blockchain? Leo Stevens vertelt er meer over!

Blockchain in de financiële wereld

Achter de handel in crypto ’s ligt zo mogelijk immers de grootste uitvinding van het internet: Blockchain. Wereldwijd zijn steeds meer bedrijven de mogelijkheden van deze technologie aan het verkennen om data en transacties veilig en efficiënt op te slaan.

Wat is blockchain?

Blockchain is vergelijkbaar met een soort database waarin transacties worden uitgewisseld en opgeslagen. Dit hoeven niet enkel financiële transacties te zijn, maar ook bijvoorbeeld twee partijen die documenten uitwisselen zoals aktes, diploma’s of contracten. Ze hebben wel allen één kenmerk gemeen: ze zijn steeds door beide partijen digitaal ondertekend, zonder tussenkomst van een tussenpersoon en direct opgeslagen in de database.

Blockchain: een kluis

De database moet u zien als een soort kluis die virtueel versleuteld is door middel van cryptografie. Alle transacties worden opgeslagen in blokjes in één groot netwerk van computers. Elk nieuw blokje van bijkomende info bouwt steeds verder op het vorige blokje met reeds opgeslagen info. Dit maakt dat er na enige tijd een lange, onveranderbare en onkraakbare informatieketting ontstaat.

Database binnen het netwerk

Blockchain is vooruitstrevend in die zin dat de database kan gewijzigd worden vanuit alle connecties binnen het netwerk. Die connecties of knooppunten noemt men ook “nodes”. Dit staat lijnrecht tegenover een traditionele database waarbij alles centraal beheerd wordt. Gevolg van het blockchain-netwerk is dat er niet één eigenaar is, maar dat het toezicht bij alle partijen zelf ligt. Nieuwe info wordt door de knooppunten in de gezamenlijke database opgeslagen. Hiervoor moet eerst een code gevonden worden die aangeeft dat alle informatie klopt en alle knooppunten moeten het met elkaar eens zijn dat de code juist is. Pas dan kan nieuwe info aan de bestaande ketting worden toegevoegd en opgeslagen. Het is dus niet mogelijk om op eigen houtje informatie op te slaan of te wijzigen in de database. Hierdoor kunnen gebruikers met slechte bedoelingen onmogelijk transacties of gegevens in de database manipuleren.

Van zodra er nieuwe info aan de ketting wordt toegevoegd, wordt deze ook direct en automatisch gekopieerd naar alle computers in het netwerk. Weeral ben je dus niet afhankelijk van één centrale database en dit maakt het ook allemaal veiliger. Stel dat 1 knooppunt in het netwerk wordt gehackt of er is een stroomonderbreking, dan zijn er nog altijd de andere “nodes” met elk hun eigen kopie van de database.

Blockchain in de financiële wereld

Zoals eerder gezegd heeft blockchain meerdere toepassingen en wordt het ook omschreven als een ‘open source technology’. Iedereen die de techniek beheerst, kan dus zelf -voor eigen toepassingen- zijn eigen blockchain bouwen. De ontwerper van de blockchain bepaalt het ‘protocol’, wat de verzameling van regels is waaraan de database en het verdere gebruik moeten voldoen.

Het grootste voordeel van blockchain is de administratieve vereenvoudiging en de efficiëntie die het met zich meebrengt. Gedaan met papieren contracten want alles wordt vervangen door slimme elektronische documenten.

Ontdek de (financiële) toepassingen van Blockchain in ons volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u