Menu
LS CONNECT
Het burgerprofiel: noodzakelijk voor iedereen

Het burgerprofiel: noodzakelijk voor iedereen

Iedereen moet wel eens een attest afleveren of heeft soms een officieel document nodig. Vaak resulteert dat in een ellenlange zoektocht langs gemeentelijke of overheidsdiensten met erg minimalistische openingsuren. Het gevolg? Een wild kloppend hart en stijgend stressgevoel, naargelang de deadline nadert.

Genoeg daarvan. Alles kan beter. En daarom is er het burgerprofiel.

Uitbreiding op MyMinFin

Onze lezers zijn ongetwijfeld al bekend met myMinFin.be en myPension.be, maar Vlaanderen biedt nu ook “mijn Burgerprofiel” aan via vlaanderen.be.

We nodigen iedereen uit om zelf maar eens in te loggen en op de website te gaan grasduinen. Je vindt er heel wat persoonlijke gegevens terug. Soms zelfs beangstigend wat Vadertje Staat zoal weet én bijhoudt van ons allen.

Wat staat er op het burgerprofiel?

De volgende zaken kan je terugvinden op het burgerprofiel:

  • (fiscale) attesten, nuttig voor je belastingaangifte (het attest van gekochte dienstencheques bijvoorbeeld)
  • diverse documenten
    • je uitnodiging voor een Covid-19-vaccinatie
    • aanslagbiljet Personenbelasting
    • pensioenfiche
    • overzicht van je aanvullend pensioen

Verder kan je er meer dan 20 attesten en vergunningen downloaden : attest van gezinssamenstelling, hoofdverblijfplaats (al dan niet met historiek), attest van nationaliteit, wettelijke samenwoning, nationaliteit, strafregister en zoveel meer. Er wordt een mooie opsomming gegeven van je Belgische mandaten, naast gevolgde opleidingen en andere persoonsgegevens. En zelfs wegenwerken in je buurt zijn vermeld.

Dus, wanneer Leo Stevens de administratieve puntjes nog eens op de ‘i’ wil zetten en uw attest van woonst opvraagt, dan kan u ons alvast veel makkelijker verder helpen.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u