Menu
LS CONNECT

"Voor jonge mensen zou beleggen bijna vanzelfsprekend moeten zijn"

Ingrid Stevens, bestuurder bij Leo Stevens & Cie, is niet enkel de derde generatie van onze familiale private bank en vermogensbeheerder. Ze is ook auteur van enkele toegankelijke boeken over geld en beleggen. Febelfin stelde haar enkele vragen over het belang van beleggen.

De beurs is voor iedereen

Het is onze taak om de next generation te begeleiden, zeker ook op gebied van beleggen. Jonge mensen - twintigers, dertigers, kunnen nog een heel leven lang investeren. Ze beschikken vaak over voldoende spaargeld waardoor beleggen bijna vanzelf zou moeten zijn.

De latte-factor

Je hoort mensen vaak zeggen dat ze geen geld hebben om te beleggen. Op die momenten haalt Ingrid altijd de latte-factor aan.
“Stel dat je elke dag een latte van 5 euro koopt, elke dag opnieuw, het hele jaar door. Dat kost je 150 euro per maand of 1.800 euro per jaar. Stel dat je die 150 euro elke maand zou beleggen in een beleggingsplan dat bijvoorbeeld gemiddeld 5% oplevert. Dan heb je na twee jaar al 3.874 euro en na 30 jaar zelfs 120.238 euro. Mijn tip: zet elke maand automatisch (via domiciliëring) een bedrag opzij, groot of klein al naargelang je mogelijkheden. Dat voel je nauwelijks en je hebt meteen een systematiek: eerst investeren en dan de rest spenderen."
Benieuwd naar het volledige artikel over het belang van beleggen voor de next generation? Het artikel van Febelfin kan je hier terugvinden.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u