Menu
LS CONNECT
Opgelet! Buitenlands onroerend goed krijgt Belgisch kadastraal inkomen

Opgelet! Buitenlands onroerend goed krijgt Belgisch kadastraal inkomen

Omdat er al een aantal jaren een automatische gegevensuitwisseling gebeurt tussen de verschillende fiscale administraties binnen de EU, is de Belgische fiscus vaak al op de hoogte van uw onroerend goed in het buitenland.

Inkomsten 2020: let op buitenlandse belastingen

Voor uw inkomsten van 2020 moet u in uw meest recente belastingaangifte nog een extra opgave doen:

  • de werkelijk ontvangen huurinkomsten van uw buitenlands onroerend goed
  • de huurwaarde ervan (indien u het niet verhuurt)

Daarvan mag u de buitenlandse belastingen aftrekken. Nadien wordt er ook nog een kostenforfait van 40% toegepast door de fiscus om de ‘belastbare grondslag’ te bepalen.

Extra belastingen die meevallen

Normaal vallen die Belgische belastingen meestal nog wel mee. U wordt als Belg belast op uw wereldwijd inkomen, maar de inkomsten zijn meestal vrijgesteld op basis van de verschillende dubbelbelastingverdragen die België wereldwijd heeft gesloten (in het land van ligging wordt uw onroerend goed immers ook al belast).

Maar zelfs al betaal je op die inkomsten geen Belgische belasting, het duwt het totaal van je andere inkomsten wel omhoog. Zo beland je vlugger in hogere schijven en betaal je toch wat meer belastingen. Dit opduweffect noemt men ook het ‘progressievoorbehoud’. In het verleden heeft dit al vaak tot discussies geleid met de fiscus.

Kadastraal inkomen

Voor Belgisch onroerend goed bestaat er het zogenaamde kadastraal inkomen (KI). Dat is meestal heel wat gunstiger dan de werkelijk ontvangen huurinkomsten of de huurwaarde die men dient op te geven voor het buitenlands buitenverblijf.

De nieuwe wet (die door de fiscus verduidelijkt werd in de “Circulaire 2021/C/21 over de wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” werd gepubliceerd onder de Fisconet Plus-website van het Ministerie van Financiën.

In ons volledige artikel krijgt u een overzicht van de hoofdlijnen van deze nieuwe wet:

1. Wie is er aan onderworpen?
2. Voor welk buitenlands onroerend goed?

3. Hoe wordt het kadastraal inkomen op buitenlands onroerend goed vastgesteld?

4. Is er een verplichting om de fiscus op de hoogte te stellen?

5. Wat als ik niks doorgeef aan de fiscus?

Ontdek er meer over in ons volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u