Menu
LS CONNECT
Vroeg starten met beleggen: ken jij de Latte Factor al?

Vroeg starten met beleggen: ken jij de Latte Factor al?

De meest succesvolle financiële investeerders danken hun financiële welvaart aan samengestelde interest (of zoals Albert Einstein het poëtisch zei “het achtste wereldwonder”). Maar hoe haal je het meeste uit die samengestelde interest en hoe begin je eraan?

We vertellen er alles over.

Een voorbeeld

Elke en Kim zijn allebei geboren in 1956.

• Elke investeert tussen haar 19 en 26 jaar jaarlijks 2.000 euro, voor een totale tegenwaarde van 16.000 euro. Tussen haar 26 en 65 jaar doet ze niets, en laat ze de samengestelde interest zijn werk doen. Elke heeft op haar 65 jaar - met een jaarlijks rendement van 10% – een vermogen van meer dan 1 miljoen euro.

• Kim begint te investeren op haar 27 jaar. Ook zij investeert jaarlijks 2.000 euro. Om haar achterstand op Elke in te halen, beslist ze om jaarlijks te investeren tussen haar 27 en 65 jaar. Ze investeert dus in totaal 76.000 euro, en heeft op haar 65st jaar 831.000 euro.

Hoewel Kim 60.000 USD meer investeerde, heeft ze op haar 65 jaar 169.000 USD minder dan Elke. Elke is immers 7 jaar vroeger begonnen en heeft optimaal gebruikt gemaakt van de samengestelde interest.

Waarom belegt niet iedereen?

De meeste jongeren moeten een huis afbetalen, een sociaal leven onderhouden, op reis gaan, … Er blijft dus geen geld over om te beleggen - of dat denken ze toch!

Onze kleine dagelijkse uitgaven hebben een significante impact op onze financiën. Of het nu gaat om de koffie die je koopt op weg naar het werk, het magazine dat je wekelijks leest, jouw fitness abonnement dat je amper gebruikt, jouw dagelijks broodje of jouw Spotify abonnement, ... De meeste mensen hebben wel ergens een Latte Factor.

Stappenplan voor beleggingen

Eigenlijk is het redelijk simpel om het maximale uit je beleggingen (en je huidige budget) te halen. Wij geven je ons concrete stappenplan.

  • Stap 1: Maak een noodbudget
    Zodra dit gevuld is, kan je naar de toekomst kijken.
  • Stap 2: Pay yourself first
    Bepaal welk bedrag je wil sparen voor je al je rekeningen betaalt
  • Stap 3: Live rich now
    De latte factor zorgt ervoor dat jij zaken kan inplannen in je financieel plan

Benieuwd naar de volledige tips & tricks? Ontdek ze in ons artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u