Menu
LS CONNECT
Beleggen in de toekomst, hoe doe je dat?

Beleggen in de toekomst, hoe doe je dat?

Op dinsdag 9 maart organiseerden we onze digitale LS Academy. Het onderwerp hier was meteen ook over de kern van ons métier: beleggen. Sterker nog, tijdens deze LS Academy zijn we dieper ingegaan op het thematisch beleggen.

Thematisch beleggen

Waar moet je in de toekomst in belegd zijn? Een vraag die elke belegger zich stelt. De disprupties en de financiële markten die steeds complexer worden, zorgen ervoor dat dit geen evidente vraag is. Vandaag de dag is er een overvloed aan informatie waardoor veel beleggers door de bomen het bos niet meer zien.

Daarom is het belangrijk een houvast te hebben in de selectie van beleggingen. Wij gaven tijdens de LS Academy een antwoord op verschillende vragen:

  • Wat zijn de meest uitgesproken megatrends op lange termijn?
  • Welke concurrentiële voordelen heeft een bedrijf nodig voor een succesvolle toekomst?
  • Hoe ziet het beleggingsproces van Leo Stevens eruit?

De sessie toch nog bijwonen?

Geïnteresseerd, maar deze sessie gemist? Dan geven we graag een herkansing. U kunt vandaag nog de opname van de sessie opvragen en deze kijken wanneer het u past.Wilt u deze afbeelding bekijken?

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u