Menu
LS CONNECT
Leo Stevens groeit: collega in de kijker

Leo Stevens groeit: collega in de kijker

Stilstaan is achteruit gaan. Een bedrijf als Leo Stevens heeft dus een gecontroleerde groei nodig. De groeiende cliëntenbasis vraagt meer gesprekken, zorgt voor meer orders, administratie, … dus extra werk! Dat werk moet uitgevoerd worden door private bankers, administratief medewerkers en traders.

Groeien in 2021

We zijn daarom actief op zoek naar nieuw talent en verwelkomen op regelmatige basis nieuwe collega’s. Er starten in de loop van 2021 dan ook al minstens 6 nieuwe collega’s. We stellen met plezier Marie Pascale aan jullie voor.

Marie Pascale Akanyange - Backoffice Coördinator & Risk Collaborator

De 31-jarige Marie Pascale Akanyange zorgt voor nieuw bloed bij Leo Stevens. De spring-in-’t-veld met Rwandese roots volgde haar vader (een diplomaat) in maart 1995 naar België. Ze leerde uit interesse (én op eigen houtje) de Nederlandse taal toen ze 18 werd, en werd enorm aangetrokken door de financiële wereld. Ze studeerde Economie, Bedrijfsbeheer en Management en behaalde daarin een 2-talig Bachelor- en Masterdiploma in respectievelijk Brussel en Louvain-La-Neuve.


Zo belandde ze bij BNP Asset Management, waar ze startte op de reconciliatie-afdeling. Na een maand in India wilde Marie Pascale meer transversaal en minder afgelijnd werken, liefst in een kleinere en warme omgeving. Zo kwam ze bij Leo Stevens terecht. De overstap naar een puur en persoonlijke vermogensbeheerder was logisch en snel beklonken.

Marie Pascale neemt al meteen een deel van de taken van 2 collega’s uit handen. Risicobeheer, cash managementen backoffice lijken dan ook haar natuurlijke habitat.

En... Marie Pascale noemt zichzelf verlegen, maar wij weten na enkele weken wel beter!

Werken bij Leo Stevens?

We hebben stevige ambities voor het jaar 2021. Daarvoor zijn we op zoek naar 4 nieuwe collega’s. Ook gebeten door puur en persoonlijk vermogensbeheer?

Bekijk onze vacatures.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u