Menu
LS CONNECT
Beleggers wanen zich in een post-COVID tijdperk

Beleggers wanen zich in een post-COVID tijdperk

Het jaar 2021 is amper 3 maanden oud en komt nu al in aanmerking om in de geschiedenisboeken vermeld te worden. Dit kunnen we op het conto van de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen schrijven, maar anderzijds blijft COVID-19 ons dagelijks leven aan banden leggen.

Heropening van de economie

Wereldwijd werd het startschot gegeven voor massale vaccinatiecampagnes. Die wakkerden de hoop aan op een spoedige normalisering van onze samenleving en economie. Toch loopt het allemaal niet van een leien dakje. Mutaties, besmettelijke varianten, vertragingen en bezorgingen drukken de hoop op snelle versoepelingen opnieuw de kop in

Herstelbeweging

Toch lopen beleggers voor op de realiteit. Zij wanen zich immers reeds in een post-COVID tijdperk. Een wereld waarin mensen opnieuw ongedwongen buiten kunnen komen en hun opgepotte spaarcenten besteden aan alles wat ze de afgelopen periode moesten missen. Beleggersgelden bleven daarom naar de beurs vloeien waarbij de meer cyclische aandelen - de zogenaamde post-COVID winnaars - de grootste aantrek kenden.

Jammer genoeg zitten we vandaag nog niet in een post-COVID tijdperk.

Post-COVID China

China leeft wel reeds in een post-COVID wereld. De crisis werd hier op korte tijd bezworen en alles verloopt weer “as usual”. Het was uiteindelijk ook de enige regio die in 2020 nog een positieve economische groei kon neerzetten, en sindsdien de economische verwachtingen voor 2021 optrekt. Het moet dan ook niet verwonderen dat de Aziatische beurzen in 2020 maar ook dit jaar mooie prestaties konden neerzetten.

Volatiliteit

We zijn en blijven echter wel overtuigd dat talrijke winnaars van 2020 juist door de structurele aanpassing van onze samenleving ten gevolge van COVID ook winnaars zullen zijn voor de langere termijn. Bovendien zal binnen een paar maanden de vergelijkingsbasis voor de inflatie er helemaal anders uitzien en zal de vrees voor oplopende inflaties en rentes waarschijnlijk eerder afnemen. We mogen ons dus ook in 2021 verwachten aan de nodige volatiliteit gestuwd door korte termijn reacties op basis van snel wijzigende verwachtingen over het uitbreken van nieuwe COVID-varianten, nieuwe lockdowns, de uiteindelijke timing van bevrijding, de evolutie van de inflatie en dito rente.

Toch is enige nuance wel op zijn plaats. Benieuwd naar het volledige artikel en de post-COVID realiteit?

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u