Menu
LS CONNECT
Beleggen in holdings is beleggen in gemoedsrust

Beleggen in holdings is beleggen in gemoedsrust

Wie in holdings belegt, kan zijn risico’s spreiden en meegenieten van de kennis, ervaring en het netwerk van ervaren beleggers. Bovendien investeert u via holdings vaak in private equity en durfkapitaal, waar u anders als particuliere belegger geen toegang toe hebt. De grootste aandeelhouders van deze holdings zijn meestal rijke families, die hun fortuin vergaard hebben via deze holdings.

Familiekapitaal

De beheerders waken over het familiekapitaal en zoeken een duurzaam rendement. U kan uw wagonnetje vastkoppelen aan de trein van één van deze gefortuneerde families door te beleggen in hun holdings. En dan moet u gewoon de tijd zijn werk laten doen. Uiteraard zijn ook deze holdings onderhevig aan de economische cycli, maar op lange termijn doen ze het vaak beter dan de beursindices.

De Antwerpse holdings

België is het holdingland bij uitstek. Dit is echt iets om fier op te zijn. Holdings die een erg solide track record hebben, houden een gezonde mix aan van beursgenoteerde aandelen en private equity. Wie belegt in deze holdings, belegt in gemoedsrust.

We gaan even kijken bij de Antwerpse buren, de holdings Ackermans & van Haaren en GIMV.

ACKERMANS & VAN HAAREN

Ackermans & van Haaren is een typische industriële holding met roots die teruggaan tot in 1815. Sinds de beursgang in 1984 heeft deze Antwerpse holding een indrukwekkende groei gerealiseerd. De beurskoers ging sindsdien 65 keer hoger. Over een periode van 30 jaar steeg het dividend jaarlijks op uitzondering van 2002, 2008 en 2020. Dit toont aan hoe uitzonderlijk het parcours van Ackermans & van Haaren is.

Ackermans & van Haaren heeft een “buy & hold” strategie. Wanneer de holding een bedrijf koopt of er aandelen van koopt, heeft het niet de intentie om dit ooit terug te verkopen. Hiermee onderscheidt het zich van de rest. De belangrijkste participaties zijn al jaren dezelfde. Wij hebben het genoegen gehad om de CFO van Ackermans & van Haaren, Tom Bamelis exclusief te interviewen en diens kijk op 2021 te vernemen.

Lees hier het volledig uitgeschreven interview.

GIMV

GIMV werd in de jaren 80 opgericht als de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen. Het moest Vlaamse bedrijven helpen met hun internationale expansie. Vandaag bezit de Vlaamse Participatiemaatschappij nog steeds 27,18% van GIMV. De rest zit sinds de beursgang van 1997 verspreid bij beleggers. GIMV is een echte private equity speler die zich beschouwt als een tijdelijke aandeelhouder, en niet investeert in beursgenoteerde bedrijven. Met de investeringen wil de holding schaalvergrotingen creëren waardoor de desbetreffende bedrijven toonaangevend kunnen worden in hun sector.

Tijdens de coronacrisis zijn er tal van bedrijven die het goed blijven doen, GIMV is er zo één van. Begin december bezochten we de CFO Kristof Vande Capelle op het hoofdkantoor in Antwerpen. We bespraken de impact van de coronacrisis op GIMV en de competitiviteit van het businessmodel.

Lees hier het volledige artikel.

Benieuwd naar de conclusie van de interviews met de gezichten achter deze holding?

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u