Menu
LS CONNECT
Duurzaam beleggen, een slim idee

Duurzaam beleggen, een slim idee

De COVID-19 pandemie heeft onze samenleving en economie onherroepelijk veranderd. Het bewustzijn van de broosheid van de menselijke samenleving en onze blootstelling aan systeemrisico’s zijn hierdoor enorm toegenomen. Ook heeft ze de kwetsbaarheid van o.a. toeleveringsketens¹ aan het licht gebracht.

Maar… ze heeft ook aangetoond dat onze samenleving bereid is om enorme economische kosten te dragen om de gezondheid en het welzijn te beschermen.

Het economisch herstelplan

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de regeringen hebben de prioriteiten dan ook volledig herdacht door buitengewone steun voor de lidstaten te voorzien. Er werd overeenstemming bereikt over een gezamenlijk "herstelplan" bij de aanpak van de dramatische post-COVID crisis met het oog op een meer samenhangend, digitaal en duurzaam Europa.

De maatschappelijke, beleidsmatige en economische reacties op de wereldwijde virusuitbraak zullen dan ook een reeks investeringskansen creëren die aansluiten bij onze investeringsstrategie.

Duurzaam als drijfveer

Environmental, Social & Corporate Governance, afgekort ESG, is niets nieuws. Het meet de bedrijfsprestaties aan de hand van een reeks maatstaven voor o.a. koolstofuitstoot, arbeidsrechten, gendergelijkheid en managementpraktijken. De Verenigde Naties (VN) waren hun tijd vooruit toen ze in 2005 de conferentie "Who Cares Wins" in het leven riepen.

Ooit begon het als ‘wat goed is voor de samenleving is goed voor het bedrijfsleven’. Ondertussen is bewezen dat in de echte wereld van een pandemie de aandacht voor volgende zaken wel degelijk van belang is om een systeemschok te weerstaan:

  1. Veerkracht & Innovatie
  2. Winstgevendheid
  3. Aandeelhouderswaarde
  4. Minder regulerend risico
  5. Werkgeversimago

¹ Toeleveringsketens (ook productieketens genoemd): het hele netwerk van personen, organisaties, middelen, activiteiten, technologie en alle processen die nodig zijn bij de productie, verkoop en levering van een product.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u