Menu
LS CONNECT
Fiscale nieuwigheden in 2021

Fiscale nieuwigheden in 2021

Zelden werd zo uitgekeken naar een nieuw jaar als nu, na het “besmet” jaar 2020. Maar… wat staat er te gebeuren de komende maanden? Een nieuwe president in de VS of een inauguratie vol verrassingen? Een Belgische zege op het EK?

Het komende jaar brengt echter niet alleen onze fel verhoopte hernieuwde vrijheid na vaccinatie, maar ook enkele (fiscale) nieuwigheden.

Om de begroting in evenwicht te krijgen, en de Corona-steunmaatregelen te betalen, klopt de overheid in 2021 ook bij de beleggers aan. Wij geven een overzicht van wat de belangrijkste nieuwigheden betekenen voor uw portemonnee.

“Nieuwe” effectentaks….

We startten het vorige jaaroverzicht met goed nieuws. Ons Grondwettelijk Hof had de effectentaks uit 2018 vernietigd. Het Hof oordeelde dat deze effectentaks immers het gelijkheidsprincipe van de grondwet schond en discriminerend was. Te vroeg victorie gekraaid echter, want een effectentaks 2.0 staat in de steigers.

Bevroren fiscale grensbedragen

Normaal gezien worden de fiscale plafonds jaarlijks geïndexeerd. Maar de regering besliste dat sommige fiscale plafonds voor de inkomstenjaren 2020 tot en met 2023 niet geïndexeerd zullen worden. Daardoor gelden de plafonds van het inkomstenjaar 2019, en zal jaarlijkse indexering opnieuw plaatsvinden vanaf het inkomstenjaar 2024.

Een bevriezing met impact op spaarders en beleggers: de plafonds voor vrijgestelde interesten op spaarrekeningen, vrijgestelde dividenden, pensioensparen en langetermijnsparen zullen zo vijf jaar lang hetzelfde blijven.

Hervormingen in schenk- en erfmaterie

Nu de federale regering de kaasroute effectief heeft afgesloten, besliste de Vlaamse regering om de zogenaamde verdachte periode van 3 jaar niet te verlengen naar 4 jaar. De ontwerpteksten waarin al sprake was van verlenging zullen terug worden aangepast.

Het besparen van erfbelasting via het duolegaat zal niet meer mogelijk zijn (voor overlijdens vanaf 1 juli 2021), ook voor wie reeds eerder een testament met duolegaat opstelde. Vlaanderen wil met een nultarief wel de gevolgen compenseren voor de goede doelen die door deze wijziging mogelijks hun inkomsten zien krimpen. Zij kunnen dus vanaf juli gratis schenkingen én erfenissen ontvangen.

En ook goede vrienden of “verre” familieleden worden gecompenseerd : zij kunnen via een “vriendenerfenis” tot maximaal 15 000 EUR ontvangen aan 3%, het laagste tarief van erfbelasting. Een erflater kan dit bedrag van 15 000 EUR verdelen over meerdere vrienden/familieleden.

Enkele kleine zaken die het nieuwe jaar in petto heeft, goed om weten…

  • Thuiswerkvergoedingen van maximum 129,48 euro per maand zijn belastingvrij. Hiervoor ontvangen werknemers een forfaitaire vergoeding om de bijkomende kosten te dekken (inrichting werkplek thuis, extra kosten van verbruik, .…)
  • De consumptiecheque, besteedbaar in horecazaken, cultuur- en sportsector en kleinhandelszaken, is belastingvrij tot 300 EUR.
  • Er komen hogere isolatiepremies, premies voor asbestverwijdering en premies voor energierenovatiewerken en de premie voor thuisbatterijen wordt verlengd tot eind 2021.
  • Het leven wordt na nieuwjaar duurder: zo betaal je meer voor sigaretten en telecompakketten. Net als vorig jaar worden ook nu weer de postzegels duurder, een prior zegel zelfs 32%.
  • Baby’s die geboren worden op of na 1 januari 2021 leveren hun papa of co-ouder 5 dagen extra vaderschapsverlof op. Vanaf 2023 wordt het geboorteverlof zelfs nog verder uitgebreid tot 20 dagen in plaats van 15 dagen.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u