Menu
LS CONNECT
Cliënt bij Leo Stevens: meer dan zijn portefeuille

Cliënt bij Leo Stevens: meer dan zijn portefeuille

Leo Stevens & Cie staat voor puur en persoonlijk vermogensbeheer. Al meer dan 70 jaar begeleiden we de vermogens van onze cliënten met een persoonlijke en transparante aanpak. Hierbij zetten we de noden van onze cliënten centraal. Eén van onze cliënten getuigde hierover in Sterck Magazine.

Puur en persoonlijk vermogensbeheer

“Samen met de cliënt bekijken we wat de familiale doelstellingen zijn, waarna we alles in het werk stellen om het vermogen uit te bouwen en klaar te maken voor de volgende generatie. Van het structureren van een vermogen tot het verhandelen van effecten, Leo Stevens & Cie doet alles in huis, ambachtelijk en persoonlijk”, vertelt Certified Private Banker Jo Goiris.

Cliënt getuigt in Sterck Magazine

Eén van onze cliënten getuigde over onze aanpak en zijn ervaringen.

“Je bent hier niet louter een cijfer. Leo Stevens & Cie volgt de dynamieken in mijn familie, in mijn bedrijf en in de wereld. Zo kan er toekomstgericht en maatschappelijk verantwoord belegd worden, een aanpak waar ik als persoon achter sta.”

Lees het volledige artikel uit Sterck Magazine.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u