Menu
LS CONNECT
Next-generation EU: Het herstelplan van Europa uitgelicht

Next-generation EU: Het herstelplan van Europa uitgelicht

De EU wil haar burgers, bedrijven en lidstaten ondersteunen bij het economisch herstel ten gevolge van Covid-19 pandemie. Daarom werkten de EU-leiders een herstelplan voor de Europese Unie uit.

Next-Generation EU

Op 23 april 2020 beslisten ze dat er een Europees herstelfonds moet komen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Op 21 juli 2020 bereikten ze een akkoord over een algemene begroting van 1,824 biljoen EUR voor de periode 2021-2027.

Hiervan zal 750 miljard EUR (Next Generation EU) besteed worden aan investeringen in de groene en de digitale transitie, gebaseerd op de doelstellingen van de European Green Deal. Het fonds zal bestaan uit 360 miljard EUR aan leningen en 390 miljard EUR aan subsidies. De EU zal het volledige bedrag van 750 Miljard EUR lenen op de internationale kapitaalmarkten.

De recente crisis heeft de politieke focus op het milieu van de huidige Europese Commissie in gevaar gebracht. Toch verklaarde de EU dat de European Green Deal dé kern van het Europees economisch herstel zal vormen. De bestaande klimaatambities werden recent dan ook nog eens fors opgetrokken. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot geen 40 maar 55 procent lager liggen dan in 1990. De keerzijde van de medaille is dat het kostenplaatje voor het bereiken van koolstofneutraliteit in Europa tegen 2050 volgens de Europese Commissie kan oplopen tot 4.600 miljard EUR.


Bron: The European Commission

European Green Deal

De European Green Deal focuste zich op enkele verschillende elementen:

  1. Versnelde energietransformatie
  2. Digitalisering
  3. Duurzame financiering

Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Dat vertellen we in onze volledige studie.

De ESG in 2020: het kanteljaar?

Covid-19 maakte van de wereld een ‘Terra Incognita’. De afgelopen decennia werd er wereldwijd weinig of geen vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de CO2-emissies. De aanzienlijke maar tijdelijke emissiereducties begin dit jaar, ten gevolge van de Covid-19 lockdown, zullen hierop trouwens zo goed als geen impact hebben. Voorzichtige schattingen wijzen er op dat we op weg zijn naar een wereld die meer dan 3 graden Celsius warmer zal zijn ten opzichte van de industriële revolutie. Dit zou onomkeerbare en catastrofale gevolgen hebben voor al het leven op aarde.

Maar te midden van dit alles zouden de gevolgen van de pandemie wel eens een katalysator en enorme impuls kunnen zijn om de milieuvriendelijke productie- en consumptiepatronen drastisch te versnellen. Terwijl 2019 kan worden beschouwd als het keerpunt waar investeringen in een recordstroom richting ESG werden gestuwd, denken we dat de aandacht voor ESG de volgende decennia nog verder zal toenemen.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u