Menu
LS CONNECT
Waar groei halen als investeringen dalen?

Waar groei halen als investeringen dalen?

Een bedrijf oprichten doet men met verschillende doelen voor ogen. Naast de ‘going concern’ is het genereren van winst waarschijnlijk het belangrijkste. Zonder winst, weinig waarde. Maar om die winsten over langere periodes te realiseren moeten bedrijven ook kosten maken. Voorraden aanleggen, grondstoffen aankopen, investeren in productiecapaciteit, een verkoopafdeling opzetten, marketing voeren, onderzoek en ontwikkeling financieren en ga zo maar door. Al die verschillende kosten kan je groeperen in twee grote groepen: Capex en Opex.

Capex & Opex

Capex, ofwel voluit ‘Capital Expenditures’ omschrijven we als de kosten die een bedrijf maakt om haar tastbare activa zoals gebouwen, machines of wagenpark uit te breiden, te onderhouden of te verbeteren.

Operational Expenditures (Opex) omvatten dan weer de algemene kosten om dagelijks als bedrijf actief te kunnen zijn. Het is de elektriciteit die het gebouw verlicht, het personeel dat de machines bemant of de brandstof die de wagens doet rijden.

Een bedrijf heeft beide nodig, zowel de investeringen in kapitaalgoederen als de pure operationele kosten. Desondanks zien we al langere tijd een duidelijke daling van de capex wereldwijd. Een belangrijke evolutie waar we in onze bijlage dieper op ingaan en aangeven hoe bedrijven hierop inspelen en wij als belegger de beleggingsportefeuille hieraan aanpassen.

Capex versus Opex

Kapitaalsinvesteringen zijn lange termijn beslissingen bij uitstek. Bedrijven nemen ze niet lichtzinnig. Eens de beslissing genomen, moeten deze investeringen gedurende jaren hun toegevoegde waarde bewijzen. Heel vaak bepalen ze het toekomstige groeitraject van de onderneming. Tellen we alle kapitaalsinvesteringen waar ook ter wereld samen, dan krijgen we een eerste indicatie van het toekomstige groeitraject van de economie. Zij bepalen mee de economische cyclus. Alhoewel we hier onszelf de vraag kunnen stellen, wat was er eerst: de spreekwoordelijke kip of het ei? Zonder vertrouwen van bedrijfsleiders zullen ze belangrijke investeringen uitstellen.

Capex groei wereldwijd (excl financiële sector) Bron: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Rating. Universe is Global Capex 2000

Weinig vertrouwen bij de leidinggevenden kan op grote schaal leiden tot een groeivertraging. En uiteindelijk zelfs erger - een krimpende economie. Maar evengoed kan de recessie een sneeuwbaleffect op de kapitaalsinvesteringen hebben en de reeds bestaande krimp verder uitdiepen. Van zodra de recessie volledig verteerd en het vertrouwen hersteld is, is de kans groot op een periode van hogere groei in de Capex. Eerder uitgestelde kapitaalsintensieve projecten zullen op korte tijd alsnog groen licht krijgen en het prille economische herstel versterken. Kapitaalsintensieve uitgaven hebben, in tegenstelling tot de dagdagelijkse operationele uitgaven, een volatieler karakter en dragen bij tot de economische fluctuaties en de cyclus.

Ontdek onze volledige studie rond Opex & Capex in ons artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u