Menu
LS CONNECT
Fiscale & financiële wijzigingen en deadlines op een rijtje

Fiscale & financiële wijzigingen en deadlines op een rijtje

Er zijn de laatste tijd heel wat maatregelen uitgewerkt die gevolgen zullen hebben op het vlak van successieplanning. Wij hebben ze even voor u op een rijtje gezet:

Afschaffing ‘kaasroute’: 1 december 2020

Er ligt een wetsontwerp in het Federale Parlement dat het onmogelijk zal maken om belastingvrije notariële schenkingen te organiseren in het buitenland (en dan voornamelijk Nederland). Als u na 1 december nog wil schenken zonder schenkbelasting te betalen, kan u dat nog wel steeds met een zogenaamde hand- of bankgift.

Let op: niet alle voorwaarden die u kan voorzien in een (Nederlandse) notariële schenkingsakte zijn mogelijk in een hand- of bankgift.

Driejaarstermijn na een schenking: 1 december 2020

Een kleine opsteker: in het Vlaams regeerakkoord was er sprake van om de zogenaamde driejaarstermijn na een belastingvrije schenking te verlengen naar een vierjaarstermijn. Die maakt dat je geen erfbelasting moet betalen als de schenker meer dan drie jaar na een belastingvrije schenking nog in leven is. Dit is nu volgens Vlaams Minister van Begroting en Financiën Mathias Diependaele van de baan door de afschaffing van de kaasroute. Hij merkt hierbij op dat de driejaarstermijn wel van toepassing zal blijven op hand- en bankgiften.

Afschaffing van het duo-legaat: juli 2021

Slecht nieuws voor mensen zonder afstammelingen in rechte lijn. De populaire techniek van het fiscaal vriendelijk duo-legaat zou in Vlaanderen vanaf juli 2021 worden afgeschaft. Dit was een win-win situatie: de erfgenaam die anders vaak meer dan de helft van zijn erfenis zou moeten afdragen aan de schatkist, kon zo netto meer overhouden. Tegelijkertijd vaart het goede doel er ook wel bij. De Vlaamse regering vindt dit maar ‘bij de haren getrokken fiscale spitstechnologie’ en zal het duo-legaat vanaf juli 2021 minder fiscaal aantrekkelijk maken.

Hiertegenover staat wel dat Vlaanderen bereid is om vanaf juli 2021 over te gaan tot de volledige afschaffing van de erf- en schenkbelastingen aan goede doelen.

Vrienden-legaat: vanaf juli 2021

Een nieuwigheid: vanaf juli 2021 zou het in Vlaanderen mogelijk zijn een ‘vrienden-legaat’ in je testament op te nemen. Verre verwanten of vrienden die in een ongunstige tariefschaal van erfbelasting vallen, kan je in je testament tot een bedrag van 15.000 EUR begunstigen aan een tarief van 3%. Dit is wel een totaalbedrag: heb je meerdere vrienden die je zo testamentair wil bevoordelen, dan mogen ze allemaal samen niet meer dan 15.000 EUR ontvangen om van dit gunsttarief te genieten.

Gunstige wijze afkopen van studiejaren: 1 december 2020

Tot slot geven we u ook nog mee dat u nog tot 1 december 2020 de tijd heeft om op een gunstige wijze uw studiejaren af te kopen. U kan, mits betaling van een fiscaal aftrekbaar bedrag van 1.560 euro, een studiejaar afkopen. Voor werknemers en zelfstandigen levert dit een extra pensioen op van 277,44 EUR per jaar voor een alleenstaande of 346,80 EUR per jaar voor een gezinspensioen. Voor ambtenaren is het nog interessanter want daar levert een afgekocht studiejaar hen 1/60ste van hun referentiewedde op.

Let op: dit heeft enkel een invloed op de hoogte van uw toekomstig pensioen, het laat u niet toe om vroeger op pensioen te gaan! Om te weten of het voor u interessant is, surft u best naar de overheidswebsite mypension.be waar u een simulatie kan maken.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u