Menu
LS CONNECT
Covid-19: Dé katalysator voor (economische) verandering

Covid-19: Dé katalysator voor (economische) verandering

We zullen ons 2020 nog lang herinneren. Wereldwijd hebben economieën de grootste klap sinds de Grote Depressie gekregen. De beurzen daarentegen hebben zich onverwacht sterk hersteld. Net als de Wereldoorlog lijkt ook Covid-19 dé katalysator te worden voor verandering. Zaken die amper 6 maanden geleden onmogelijk en onbespreekbaar waren, worden nu versneld werkelijkheid.

De vrees voor een wereldwijde depressie vergelijkbaar met de Grote Depressie van de jaren dertig, zorgt op vele fronten voor disruptie en creativiteit.

Een plotse ommekeer

De FED maakte recent een echte U-turn in haar monetair beleid. Haar inflatiedoelstelling ligt niet langer “punctueel 2%”, maar “gemiddeld 2%”. Geen fait divers. Sinds het beleid onder president Carter heeft de FED immers een dubbel mandaat:

  • enerzijds het beperken van de inflatie,

  • anderzijds het stimuleren van de werkgelegenheid.

Door deze beleidswijziging worden nu alle pijlen gericht op een hogere tewerkstellingsgraad. Toch zal dit tijdelijk voor hogere niveaus dan 2% inflatie zorgen. Niet verwonderlijk nu de VS ten gevolge van Covid-19 gebukt gaat onder de hoogste werkloosheid sinds de Grote Depressie.
Werkloosheidsgraad VS
Werkloosheidsgraad VS - Bron: Tradingeconomics.com | US Bureau of Labor Statistics

Een hogere tewerkstellingsgraad komt vooral minderheden en de lagere inkomensklasse ten goede – zoals is gebleken uit de tewerkstellingscijfers van de voorbije 3 jaar waarbij de inflatoire druk uiteindelijk toch beperkt bleef.

Of hoe de theorie van de Philipscurve die uitging van een sterke correlatie tussen inflatie en tewerkstelling, hiermee dood en begraven werd.

De economie moet duidelijk warm gestookt worden om deflatie te vermijden. De FED wil immers koste wat het kost het deflatoir scenario vermijden waar Japan en Europa in verzeild geraakten.

Rente voor langere termijn

De oplossing? De rente voor langere termijn (tot minstens 2023) op een extreem laag niveau vastzetten en geld drukken! Nu naast de centrale banken ook de fiscale politiek en de overheden massaal geld in het systeem pompen, is de kans groot dat ze ook in hun opzet slagen.

Zoals ook de Wereldoorlog verrassend genoeg voor een sterke economische groei zorgde, is er nu ook ruimte voor hoop. Het V-vormig economisch herstel wijst immers op een hogere economische groei na de crisis dan begin dit jaar werd ingeschat.

Alsof Covid-19 het oude vernietigt en in stukken breekt (‘disruptie’) om iets nieuws te laten openbloeien. Na de Wereldoorlog zorgde dit voor de doorbraak van penicilline, vliegtuigmotoren en synthetisch rubber. Na Covid-19 zal de grote doorbraak zich eerder situeren in duurzame energie, online shopping, robotica, autonoom rijdende auto’s en mobiele digitale toepassingen. Dit verklaart ook meteen waarom het beursherstel geen V-, U- of L-vormig herstel is zoals het economisch herstel, maar eerder een K-vormig herstel en we een grote onvermijdelijke en lange termijn K(loof) zien tussen de prestaties van enerzijds de bedrijven die ‘profiteren’ van de Covid-19 crisis in sectoren zoals online shopping, software en fintech en anderzijds de bedrijven die er sterk onder lijden zoals luchtvaart, auto’s, olie en toerisme. De sectoren die het zwaarst getroffen worden door Covid-19 hebben echter een relatief klein gewicht in de belangrijkste beursindices. Dat verklaart waarom Wall Street zo sterk is gebleven ondanks zware economische klappen op Main Street.

Beleidsaanpassing voor beleggers

Voor de beleggers is de beleidsaanpassing van de FED een duidelijk signaal dat hogere waarderingen voor aandelen gerechtvaardigd zijn. Toch zal de stijging waarschijnlijk met hogere volatiliteit gepaard gaan. Door dit voor langere termijn ‘gegarandeerd’ klimaat van lage rentes wordt de verdiscontering van de toekomstige winsten en cashflows van bedrijven op vandaag immers meer waard. Dit zorgt in het bijzonder voor een positieve opwaardering van de groei-aandelen. Enerzijds maken deze bedrijven in de toekomst veel hogere winsten dan vandaag en zullen anderzijds deze winsten nog groter zijn dan pre corona dankzij de hierboven beschreven effecten van disruptie.

De K(loof) op de beurs weerspiegelt eigenlijk ook de toestand van de reële economie en de toename van de ongelijkheid. Vooral de arbeidsintensieve sectoren die op goedkope, laaggeschoolde werkkrachten beroep doen, liggen stil. Het aantal banen met een uurloon van meer dan 32 dollar is over de eerste jaarhelft met 2% gegroeid, terwijl het aantal banen met een uurloon van minder dan 14 dollar met 20% is gekrompen. Het is net die laatste categorie die de FED door zijn beleidsaanpassing opnieuw aan het werk wil krijgen.

Zullen de beurzen dan in één rechte lijn blijven stijgen?

Dit gebeurt nooit en het zal ook ditmaal niet anders zijn. Er zijn de komende maanden sowieso talrijke gebeurtenissen die voor de nodige volatiliteit zullen zorgen.

  1. Verkiezingen VS
  2. Handelsspanningen tussen China en VS
  3. Is de drukke M&A activiteit een voorbode van een correctie?
  4. Brexit

Wilt u weten waarom en hoe deze factoren zullen bijdragen aan het geheel?

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u