Menu
LS CONNECT
Beleggen in holdings: beleggen in gemoedsrust

Beleggen in holdings: beleggen in gemoedsrust

Wie in holdings belegt, kan zijn risico’s spreiden en meegenieten van de kennis, ervaring en connecties van ervaren beleggers. Bovendien investeert u via holdings vaak in private equity en durfkapitaal, waar u zelf geen toegang toe hebt.

Warren Buffett, grondlegger van buitenlandse fondsen

We hadden het er al over op LinkedIn. Warren Buffett werd 90 jaar in augustus. Dat is een mooie gelegenheid om stil te staan bij de buitengewone investeringsvennootschap die hij creëerde, Berkshire Hathaway. Warren Buffett is één van de beste beleggers ter wereld. Hij is 100% selfmade. Hij en zijn zakenpartner Charlie Munger bouwden de investeringsvennootschap Berkshire Hathaway op van 0 tot 500 miljard USD.

Wie verwacht dat deze investeringsreus zijn beslissingen neemt vanuit een chique hoofdkantoor op Wall Street heeft het mis. Warren Buffett heeft altijd een hekel gehad aan de drukte op Wall Street. Daarom kiest hij als thuishaven Omaha (Nebraska), weg van alle hectiek.

Warren Buffett heeft zijn investeringspassie met de paplepel meegekregen. Zijn vader was een effectenmakelaar en hielp Warren bij diens eerste stappen op de beurs. Nadien is Warren zijn passie blijven voeden. Zo las hij als jonge knaap alle investeringsboeken in de Omaha stadsbibliotheek. Op de universiteit werd Warren Buffett opgeleid door zijn leermeester Benjamin Graham, die hem omvormde tot een value investor.

Benieuwd naar zijn strategie? We schreven hem volledig voor u uit.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u