Menu
LS CONNECT
Private banken vanuit ons kot

Private banken vanuit ons kot

Op gesprek bij onze CEO

Graag even de spotlights op al de collega’s die Leo Stevens & Cie “draaiend” hielden en die van thuis of op kantoor het beste van zichzelf gaven voor jullie. We interviewden onze CEO Ive Mertens over hoe het Leo Stevens & Cie de voorbije weken verging; hoe we voor onze cliënten zorgden, én voor mekaar en onszelf. Een interessante babbel over thuiswerk, BCP (Business Continuity Plan) en crisis- management in de praktijk. Een gesprek vanop anderhalve meter, maar zonder mondmasker.

We hebben immers niets te verbergen, wel integendeel. Als bedrijf zitten we mee in het bad met onze cliënten. Samen moeten we de negatieve impact van deze crisis doormaken. Beleggingsportefeuilles kregen het te verduren, cliënten zagen hun rendementen van de eerste maanden wegsmelten als sneeuw voor de zon. Met gelijkaardige gevolgen voor Leo Stevens & Cie, waar 82 procent van de omzet immers recurrent en asset based is.

Impact

Dalende beurzen zorgen voor een dalend vermogen onder beheer en dus voor dalende inkomsten. En onzekerheid en twijfels. Bij cliënten én bij onszelf. Maar gelukkig schijnt er ook nu weer licht aan het einde van de tunnel. Net zo min als vele andere particulieren en bedrijfsleiders vermoedden Ive en zijn collega directieleden begin maart al dat Covid-19 een dergelijke impact zou hebben. De ernst werd slechts gaandeweg duidelijk. Wat begin 2020 nog een geïsoleerd en lokaal Chinees probleem leek, ontaarde vrij snel tot een ernstige pandemie die vrijwel iedereen in snelheid pakte.

En juist dan bleek de reactiesnelheid bij Leo Stevens & Cie opmerkelijk. Om het hoofd te kunnen bieden aan oorlogssituaties à la 9/11 of om te anticiperen op Fukushima-aan-de-schelde-scenario’s lagen er uiteraard al langer rampenplannen klaar. In de schuif, theoretisch ontwikkeld en afgetoetst met de toezichthouders. Omdat “het moest”, maar die hopelijk nooit gebruikt zouden worden. We weten nu wel beter. “Ze kwamen goed van pas, mijnheer.”

Wij zullen doorgaan

Het belangrijkste uitgangspunt bij dit alles was continuïteit in onze dienstverlening. Toen de Nationale Veiligheidsraad op 13 maart België in een gedeeltelijke lock down bracht en telewerk de norm werd reageerde Leo Stevens & Cie meteen. Binnen de 24 uren waren de commerciële medewerkers van thuis aan de slag; voor de ondersteunende back office activiteiten was dat na 48 uren geregeld. Een huzarenstuk.

Er werd bewust geopteerd om een klein vast crisisteam ter plaatse op ons kantoor in de Schildersstraat te houden onder leiding van onze CEO als crisisleider. Het werd immers wezenlijk belangrijk beoordeeld om bepaalde zaken toch vanuit kantoor te organiseren en bepaalde processen lokaal aan te sturen en te ondersteunen. Vooral voor het portefeuillebeheer en de orderuitvoering is een snelle en accurate werking en betrouwbaarheid van de systemen essentieel, zonder (stabiliteit)risico’s met “gewone” internetproviders. Ook dat organiseerden we dus best via onze professionele lijnen vanuit Antwerpen.

Met 15 % van onze medewerkers in de Schildersstraat bleven zo alle vitale functies gegarandeerd en konden de anderen van thuis uit werken. Bovendien hadden we zo op afstand en op afroep een strategische reserve van 85% om, bij eventuele besmetting, een ander crisisteam ter plekke te krijgen. Gelukkig moesten onze reserveploegen voorlopig nog niet uit de dug-out komen. Hopelijk blijft dit ook zo.

Telewerk werd de regel

Corona doet bedrijven ‘telewerken’ ontdekken. Maar dat doen we bij Leo Stevens & Cie eigenlijk al vele jaren! En als financiële instelling zijn we daarbij super beducht voor spyware, cryptolockers en cyber attacks die onze webapplicaties zouden stilleggen. Dus werken we van thuis uit op een bijzondere manier: volledig afgeschermd van lokale toestellen en van mogelijke infecties, helemaal GDPR proof. En zorgen we continu voor backups die we versleuteld op verschillende plaatsen bewaren. Achter lagen en lagen van slimme, complexe beveiligingen. Digitale muren die we continu blijven verstevigen en verhogen. Muren die we regelmatig door ethische hackers laten bestormen op zoek naar mogelijke zwakke plekken. Kortom, een fort dat bestand is tegen zowat alles.

Overleg met toezichthouders

Tijdens de voorbije maanden hebben we ook proactief en frequent overleg met onze toezichthouders gehad, voornamelijk over 3 aandachtspunten. Hoe beschermen we onze medewerkers (human capital), hoe beschermen we onze cliënten (social responsibility) en hoe beschermen we ons als bedrijf (fit & proper).

Contact met medewerkers

Met onze medewerkers hielden we nauw contact. In de eerste plaats professioneel, door via mail en chatbox te communiceren, mekaar telefonisch te horen en door onze vaste vergaderingen (beleggingscomité, directievergaderingen, back office overleg, commerciële meetings, etc) via videoconference te organiseren.

Dat was aanvankelijk wat zoeken, soms krakkemikkig en met kleine technische problemen en bij wijlen hilarisch maar steeds efficiënt en meer dan nuttig.

Zo maakten we kennis met de “pop up bureaus” van onze collega’s en zagen we hun “corona-coupe” soms veranderen in echte “coupe catastrofe” wanneer hun partners de rol van afwezige kapper met iets minder brio overnamen. Enkele leuke foto’s hiervan willen we onze lezers niet onthouden.

Morele steun

De thuiswerkers werden niet alleen professioneel bijgestaan maar kregen ook morele steun. Zo werden er lieve kaartjes verstuurd van het Antwerps front en iedereen ontving een prachtig boeket bloemen thuis. Fel geapprecieerd. Want het gebrek aan sociaal contact, het op mekaars lip leven, extra zorgen voor bejaarde ouders én pre teaching zorgden in menig huishouden toch voor extra stress.

Om de team spirit te bevorderen, organiseerden we e-aperitiefmomenten : ongedwongen en met ’n glaasje vanop afstand bijpraten via camera’s. Belangrijke momenten waren dat, om bijvoorbeeld te vernemen dat geplande vakanties niet doorgingen en dat 2 van onze collega’s papa werden tijdens de lockdown. We mochten een nieuwe back office collega begroeten (welkom Jelle). We hoorden en zagen ook dat velen, noodgedwongen vanuit hun kot, aan het klussen gingen tijdens de weekends. Bij de ene collega lukte dat al beter dan bij de andere want een weinig fortuinlijke collega viel uit een boom bij snoeiwerk en revalideert nu met een gebroken rug. Ook private bankers blijven duidelijk beter bij hun leest.

Contact met cliënten

Wat doet een compagnon de route, wanneer die moet binnenblijven? Zich aanpassen aan de nieuwe situatie natuurlijk. Zoals steeds plaatsten we onze cliënten en hun veiligheid centraal, te meer omdat zij vaak wat ouder zijn en tot de risicogroepen behoren. Fysieke afspraken op kantoor of bij cliënten thuis vonden de voorbije maanden bijgevolg niet meer plaats. Alle geplande events, voordrachten, LS Academies en beurscafés werden geannuleerd.

Maar we hielden de vinger aan de pols en zochten contact via alternatieve kanalen. Ook onze cliënten ontdekten zo de voordelen van skype of zoom gesprekken. Via de telefoon werden portefeuilles besproken en transacties toegelicht. De beurzen kenden een mooi herstel en gaven daarbij wat rugwind aan onze private bankers.

Onze cliënten bleven ons trouw én we breidden onze cliëntenbasis zelfs verder uit omdat prospecten de tijd maar ook de nood kregen om met Leo Stevens & Cie een samenwerking op te starten. En dat is begrijpelijk. Want crisissen zijn uitdagingen en bij woelig water is iedereen op zoek naar ervaren stuurlui. En die staan bij Leo Stevens & Cie niet aan wal, maar zijn en bleven aan boord.

Voorzichtig in ons beheer

Eigenlijk waren we al maanden voorzichtig in ons beheer; eerder in een afbouw- dan opbouwmodus. Daarbij vermeden we bepaalde sectoren (banken, toerisme, grondstoffen) al van vóór Corona. We bekeken grondig de impact van het virus op diverse business modellen en toekomstige maatschappelijke trends. Ook op het (voorlopig?) dieptepunt, derde week maart, panikeerden we niet. Door niet te kiezen voor een capitulatie en volledige verkoop konden we mee profiteren van het latere herstel. Bepaalde bedrijven die al langer op ons kooplijstje stonden, konden we in volle crisis zelfs oppikken aan interessante koersen. En dat alles kwam onze rendementen ten goede. De daling sinds begin 2020 in onze portefeuilles bleef daardoor beperkt tot enkele procenten, en dat toch na de forse stijgingen van 10 tot 30% in 2019.

Hoe coronaproof bleek Leo Stevens & Cie?

Dat maakt ons optimistisch voor de toekomst. Ons bedrijf is vitaal en gezond; ons graan heeft de orkaan heel goed doorstaan. We hebben er zelfs uit geleerd. Zaken die we in de toekomst gaan gebruiken om onze efficiëntie te verhogen en de work-life balance van onze medewerkers te verbeteren. Meer telewerk wordt allicht een onderdeel van het nieuwe normaal. Maar wees gerust dat we daar bij Leo Stevens & Cie op een puur en persoonlijke manier vorm aan zullen geven, waarbij onze cliënt centraal zal blijven staan. Daar kan geen virus tegen op!

What’s next?

Ook wij missen uiteraard de contacten in levenden lijve met onze cliënten en we proberen daarom nog wel enkele events in te plannen zodra dat weer veilig kan. Hoop doet leven. Dat digitalisering belangrijker wordt in het post-corona-tijdperk is een open deur instampen. Die trein willen we zeker niet missen, en we hebben dan ook niet stilgezeten in ons kot. Er werd de afgelopen maanden fors geïnvesteerd in een upgrade van onze internetrapportering “webportfolio”. Binnenkort kunnen onze cliënten kennismaken met heel wat extra mogelijkheden in dat verband.

Onze CEO Ive Mertens blikt fier en tevreden terug op de voorbije maanden. De coronacrisis zorgde voor solidariteit, haalde het beste in collega’s boven en bracht ons dichter bijeen, inclusief met onze cliënten. Vastberaden en optimistisch gaan we samen vooruit. Aan de toekomst timmeren we verder, puur en persoonlijk, zoals onze cliënten dat al meer dan 70 jaar gewend zijn.

Enkele leuke beelden zeggen soms meer dan woorden :

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u