Menu
LS CONNECT
Corona en de technologiesector: een supergeleider?

Corona en de technologiesector: een supergeleider?

Een groot deel van de bedrijven ziet af onder de corona-epidemie, maar er zijn ook winnaars, zoals de technologiebedrijven. Deze gezondheidscrisis maakte ons immers afhankelijker van technologie.

De technologiesector in coronatijden

De voorbeelden zijn legio: vergaderingen die we vroeger op kantoor organiseerden, gebeuren nu via Skype of Teams (Microsoft); aankopen die we vroeger in een fysieke winkel deden, doen we nu via Bol.com en Amazon. De corona-pandemie heeft de digitale trend versneld.
‘In een periode van twee maanden heeft er een digitale transformatie plaatsgevonden die normaal twee jaar kost’,
-
Satya Nadella (CEO Microsoft).

Technologie-aandelen bij Leo Stevens & Cie

De afgelopen jaren verhoogden wij ons aandeel in de technologiesector. We kochten bedrijven zoals Microsoft, Adobe, Accenture, SAP, Alphabet en Facebook. Ons huisfonds LS Value kocht daarnaast ook Amazon en MSCI. Die interesse in deze sector neemt niet af, want zeker met corona blijven we onze voorkeur behouden voor de technologiesector.

De digitaliseringtrends die al jaren bezig waren, schakelen hierdoor nog een versnelling hoger. Wanneer de lockdown voorbij is, zullen we niet volledig in onze oude patronen hervallen. Daarom verwachten wij een blijvend positief effect in het voordeel van de technologiebedrijven.

Waarom kochten we deze aandelen aanvankelijk?

Het merendeel van bovenstaande bedrijven zijn quasi monopolist. Ze profiteren van netwerkeffecten en schaalvoordelen die moeilijk te repliceren zijn. We vatten het verhaal van de volgende bedrijven netjes voor u samen:

  • Facebook
  • Amazon
  • Microsoft
We analyseerden hun modellen, investeringen, groei, omzet en hoe zij de weg naar de toekomst uittekenen. Het volledige resultaat vindt u in ons artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u