Menu
LS CONNECT
Ontmoet onze jongste cliënt

Ontmoet onze jongste cliënt

Ontmoet onze jongste cliënt !

De leeftijd van onze jongste cliënt bedraagt 6 maanden.

Hij heeft samen met andere peuters en jongvolwassenen enkele voordelen gemeen:

  • Hun beleggingshorizon is lang; in dit geval hanteren we zelfs 100 jaar. Zij breken hun hoofd(je) niet over TINA (There is no Alternative) noch FOMO (Fear of Missing Out).
  • Zij laten hun spaargeld niet op een spaarboekje verkommeren maar beleggen het in aandelen. Zijn ouders weten dat op lange termijn het gemiddeld rendement van een belegging in een brede korf van Europese aandelen 5,5% na inflatie bedraagt. In een korf van Amerikaanse aandelen 6,5% - dit na inflatie en inclusief wereldoorlogen, oliecrisissen, de dotcom-zeepbel, de grote financiële crisis 2008, etc.
  • Zij maken van de recente volatiliteit op de beurs gebruik om hun spaarboekje verder te ledigen en in aandelen te beleggen.
Het behoort tot onze professionele missie om deze jonge beleggers financieel op te voeden en hen zo snel mogelijk op weg naar de aanschaf van een eigen woning te leiden. Daarom dient het beginkapitaal dat ze tijdens hun jeugd bijeen gespaard hebben zo goed mogelijk belegd te worden. Het spaarboekje is weliswaar een niet-volatiele belegging maar levert na inflatie een negatief rendement op. Obligaties doen al iets beter, maar halen die historische gemiddelde aandelenrendementen van 5,5% respectievelijk 6,5% verre van.
Dit bericht dus als anekdotische bevestiging van het feit dat meerdere peuters, adolescenten en jongvolwassenen zich aan een gediversifieerde aandelenbelegging wagen; maar ook als opsteker voor uw familieleden in dezelfde leeftijdscategorie om –na bepaling van het risicoprofiel- eventueel hetzelfde te doen als onze jongste cliënt.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u