Menu
LS CONNECT
ESG-beleggen - Hoe beleggers de Kip met de Gouden Eieren vinden

ESG-beleggen - Hoe beleggers de Kip met de Gouden Eieren vinden

Update: Dit artikel kreeg een update in februari 2021. Het originele artikel kunt u hier downloaden.

Er werd nog nooit zoveel aandacht geschonken aan de strategische beslissingen van bedrijven en de consequenties voor het milieu hiervan. De nadelige gevolgen van klimaatveranderingen worden wereldwijd steeds sneller duidelijk, voornamelijk omwille van toenemende klimatologische bedreigingen voor onze planeet.

De populariteit van ESG

De bedrijfsstrategieën die rekening houden met ESG winnen steeds meer aan populariteit. Hierin kan ook de financiële sector een bijdrage leveren. De klimatologische bedreigingen kunnen verminderen door de geïnvesteerde kapitalen te verschuiven van de traditionele fossiele naar de hernieuwbare energiebronnen. Dit is niet alleen de goedkoopste bron van energieopwekking, maar ook de groeivooruitzichten in deze sector zijn enorm.

Milieuvriendelijke projecten bieden bovendien tal van zakelijke voordelen. Hierdoor zal de tendens om te blijven investeren in “de grote vervuilers” steeds verder afnemen. Beleggers die niet groen denken, lopen een verhoogd risico om in de toekomst aan rendement in te boeten.

Waar en hoe zitten de “verborgen parels”?

Dit alles brengt ons bij de vraag die elke belegger zich daarbij stelt. Welke bedrijven zijn de voortrekkers bij klimaatverandering en interessant als langetermijninvestering. En vooral: hoe kunnen we deze “verborgen parels” vinden?

De oplossing voor de klimaatcrisis vergt zonder enige twijfel de inzet van innovatieve technologieën. Natuurlijk komt hier ook een portie geluk bij kijken. De klimaatredders-in-spe staan vooral op uit gedurfde startups. Toch wijzen alternatieve gegevens er steeds meer op dat dit eerder de grote gevestigde spelers zullen zijn. Zij bouwen een arsenaal aan klimaatoplossingen op en vervolgens wachten geduldig het gunstige moment af om hun octrooien te commercialiseren.

Wie is nu de kip met de gouden eieren?

Het volledige artikel heeft 2 grote takeaways:

  1. Potentiële toekomstige winnaars kunnen gedetecteerd worden door alternatieve gegevensbronnen te analyseren. Het indienen van octrooiaanvragen is slechts één van die bronnen.
  2. Het concurrentielandschap op het gebied van CO2-arme technologieën is zeer dynamisch. Slechts enkele bedrijven zullen erin slagen om innovaties te benutten en zo de negatieve risico’s van de toekomstige ontwikkeling van het klimaatbeleid te beperken.

Lees meteen hoe u de Kip met de Gouden Eieren kunt vinden in ons volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u