Menu
PORTFOLIO ACCESS
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund

Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund

Duurzaam beleggen

Wie regelmatig deze Focus. magazine openslaat, weet ondertussen wel dat duurzaam beleggen ons nauw aan het hart ligt. In onze vorige editie (Focus Jaargang 23 – 2020) belichtten we gedetailleerd hoe we dit implementeren in onze bottom-up aandelenselectie. Hier kort nog even samengevat: voor elk bedrijf berekenen de analisten een ESG score. Bedrijven met een ESG score kleiner of gelijk aan 3 slagen in de duurzaamheidstest en komen in aanmerking voor onze portefeuilles. Ons oog valt niet alleen op individuele duurzame aandelen maar ook op gediversifieerde fondsen die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

De zoektocht naar een pionier

Het aantal fondsbeheerders die dit thema centraal stellen, breidde de laatste jaren immers fors uit. Duurzaamheid werd een populair begrip. Vele fondsen trachten mits enkele portefeuille aanpassingen de “duurzaamheid of sustainability labels” die de financiële toezichthouders uitreiken te behalen. De voorbije twee jaren trokken dit type fondsen veel vers kapitaal aan.

Onze voorkeur gaat uit naar beheerders waarbij het verantwoord beleggen reeds lang in hun DNA zit. Onze zoektocht gaat uit naar de pioniers die al met deze materie vertrouwd waren voordat duurzaam beleggen een algemeen begrip werd. Een van deze pioniers, namelijk het Quest Cleantech Fund, is al enkele jaren een vaste waarde in onze portefeuilles. Het Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund mag terecht aan dit lijstje toegevoegd worden.

Janus Henderson

De vermogensbeheerder

Janus Henderson is een wereldwijde vermogensbeheerder, ontstaan in 2017 uit de fusie van het Amerikaanse Janus Capital Group en de Britse vermogensbeheerder Henderson Global Investors. Beide bedrijven kunnen teren op een lange investeringshistoriek. Reeds in 1991 groeide bij Henderson Investors de overtuiging dat ze ook op beursvlak een langdurige en solide toekomst mogen verwachten van bedrijven waarbij zowel op sociaal, milieu als economisch vlak de neuzen in de juiste duurzame richting staan. Dit leidde tot de oprichting van het Global Sustainable Equities Fund.

De fondsbeheerder

Na lange tijd onopvallend in de lijst van hun fondsen te prijken, promoveerde het Sustainable Equity Fund de voorbije jaren naar een van de topfondsen. Met grote kapitaalinstromen als gevolg. Zo beheert het vandaag meer dan 1 miljard EUR. De komst van de huidige beheerder Hamish Chamberlayne in 2012 gaf een enorme impuls aan de performance en fondsbekendheid. Hamish is een overtuigend spreker en eigenzinnige belegger die duurzame investeringsprincipes consequent toepast in zijn eigen persoonlijke leven.

To be excluded

Het fonds start bij de opbouw van zijn portefeuille in eerste instantie vanuit het uitsluitingsprincipe, zoals de meeste duurzame fondsen dat doen. Naast de usual suspects zoals vervuilende industrieën en wapenfabrikanten is het uitsluitingslijstje hier echter veel langer dan bij de andere fondsen.

Zo wordt er hier niet geïnvesteerd in bedrijven actief in:

 • Fossiele brandstoffen: zowel de explorateurs, raffineerders, toeleveranciers als de bedrijven die technologieën voor deze industrie leveren
 • Nucleaire energie
 • Toxische chemie/vervuilende industrie
 • Tabak
 • Wapens
 • Alcohol
 • Gokindustrie
 • Pornografie
 • Dierenproeven
 • Lederwaren
 • Vlees en zuivelproductie
 • Fastfood en frisdranken

Een hele waslijst dus waarbij niet alleen olie bedrijven maar ook farma bedrijven of voedingsbedrijven worden gemeden. Het fonds streeft een lage ecologische voetafdruk na die momenteel berekend wordt op maar 15% van deze van de algemene markt (MSCI World).

To be included

Waarin investeren de beheerders dan wel? Alles gaat uit van de identificatie van 4 megatrends:

(Groeiende bevolking / Vergrijzing/Grondstoffen schaarste/Klimaatverandering)

Uitgaande van deze megatrends selecteert het fonds bedrijven die een positieve impact hebben op de ontwikkeling van een duurzame globale economie en zo maximaal voldoen aan de 169 United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs):

Zo vinden ze als wijze van voorbeeld :

 • Duurzaam transport, als een belangrijk milieu thema. Het fonds investeert hierbij in bedrijven als TE Connectivity of Tesla
 • Kennis en Technologie, als een belangrijk sociaal thema. Het fonds investeert hierbij in bedrijven als Microsoft en Adobe.

Een intern team van ethische experten controleert op regelmatige basis de uiteindelijke portefeuille om te zien of aan al de vooropgestelde doelstellingen voldaan is. Dit wordt dan gecommuniceerd via interne en externe ESG en Positive impact rapporten.

Financiële toets

Naast deze duurzame toets van het beleggingsuniversum laten de beheerders ook nog een aantal financiële parameters los op de geselecteerde bedrijven. Zo zijn een solide lange termijn omzetgroei, duurzame kasstromen en een gezonde financiële structuur (weinig schulden) selectiecriteria om het kaf van het koren te scheiden. Uiteindelijk wordt er een geconcentreerde portefeuille van een 50-70 tal aandelen samengesteld.

Huidige portefeuille samenstelling

De top 10 zag er einde januari 2020 als volgt uit:

63% van het fonds is in Amerikaanse bedrijven geïnvesteerd, de rest in Japanse en Europese bedrijven. De gemiddelde marktkapitalisatie ligt tussen 10 en 50 miljard EUR.

Performance

Sinds de lancering in de jaren 90 kende het fonds een indrukwekkend beursparcours (+148% in euro), wat een 4-sterren Morningstar rating waardig is. De laatste maanden bleek het fonds echter evenmin resistent te zijn tegen het Corona virus en daalde het mee. De schade is weliswaar beperkter gebleven. Dit dankzij een hoge positionering (55% van portefeuille) in bedrijven die een relatief lage gevoeligheid hebben ten opzichte van het coronavirus (zoals software en verzekeraars) zouden de symptomen moeten meevallen. Amper 7% van de portefeuille is geïnvesteerd in bedrijven met een hoge gevoeligheid zoals de luchtvaart en luxe sector.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u