Menu
PORTFOLIO ACCESS
Solidair met zorg #samentegencorona #wijzijnsolidair

Solidair met zorg #samentegencorona #wijzijnsolidair

Hoe blijf je in je kot, als je geen (deftig) kot hebt?

Ook in deze uitzonderlijke tijden staan wij onze cliënten zo goed mogelijk bij als raadgever, klankbord en luisterend oor.
Maar we willen nog méér doen! Dit zijn tijden waarin iedereen elkaar moet steunen.

We gingen op zoek naar lokale initiatieven die kwetsbare groepen nu helpen en bijstaan waar nodig is.
Hier alvast een lijst van enkele initiatieven die het steunen waard zijn:

  • Postkaartcampagne t.v.v. Dokters van de Wereld - Deze campagne zet zich voornamelijk in voor de kwetsbare groepen zoals daklozen en vreemdelingen.
  • SOS Kinderdorpen - Zij dragen zorg voor 60 kinderen. En om die kinderen de zorg en aandacht te bieden die ze in deze crisis extra hard nodig hebben, moeten ze extra begeleiders inzetten.
    • "We moeten dubbel investeren in hygiëne en preventie, want het leven in een SOS familiehuis is net nog iets gecompliceerder dan het leven in een doorsnee gezin. En voor het welzijn van de kinderen hebben we dringend nood aan spelmateriaal en extra psychologische ondersteuning. Dat betekent véél onvoorziene kosten. Help jij ons om deze moeilijke periode rond te krijgen?"
  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen - Er leven momenteel meer mensen op straat door de sluiting van de Dienst Vreemdelingenzaken. Daardoor kunnen mensen geen asiel meer aanvragen, worden ze niet opgevangen en komen ze op straat terecht. Ondertussen doen heel wat daklozencentra met beperkte middelen en capaciteit al wat ze kunnen voor een groeiend aantal daklozen.
  • Kamiano - Kamiano is het dak- en thuislozenrestaurant van Sant’Egidio. Deze Antwerpse organisatie blijft zeker nu ook open. Iedereen werkt mee aan de daklozenopvang incl. barones Hilde Kieboom en veel vrijwilligers. Want ook daklozen met corona moeten opgevangen worden.
  • Huize Triest - Een thuis voor kwetsbare mensen.
  • Afrit Zuid - Een lokaal initiatief dat de onderwijs mogelijkheden van kansarme kinderen op Antwerpen Zuid steunt.

Zorg dragen voor zorg... Samen komen we ver.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u