Menu
LS CONNECT
De coronacrisis bij Leo Stevens: Solidair met zorg.

De coronacrisis bij Leo Stevens: Solidair met zorg.

Update: Dit bericht werd aangepast in februari 2021.

“Blijf in uw kot.” De korte, veelzeggende quote van het begin van de coronacrisis zal ons nog jarenlang bijblijven. Maar hoe blijf je in je kot, als je geen (deftig) kot hebt? Leo Stevens & Cie steunde verschillende lokale initiatieven die kwetsbare groepen helpen en bijstaan.

Meer dan raadgever of luisterend oor

We staan onze cliënten ook in deze uitzonderlijke tijden zo goed mogelijk bij als raadgever, klankbord en luisterend oor. Natuurlijk willen we nog meer doen, zeker in deze tijden waarin iedereen elkaar moet steunen. Daarom gingen we op zoek naar lokale initiatieven die kwetsbare groepen helpen en bijstaan waar nodig.

Steunen tijdens de coronacrisis

Wilt u enkele initiatieven steunen? Wij hebben alvast een korte oplijsting gemaakt van enkele initiatieven die nu (meer dan ooit) het steunen waard zijn:

  • SOS Kinderdorpen draagt zorg voor 60 kinderen. Ze moeten extra begeleiders inzetten om die kinderen de zorg en aandacht te bieden die ze in deze crisis extra hard nodig hebben.
    • "We moeten dubbel investeren in hygiëne en preventie, want het leven in een SOS familiehuis is net nog iets gecompliceerder dan het leven in een doorsnee gezin. En voor het welzijn van de kinderen hebben we dringend nood aan spelmateriaal en extra psychologische ondersteuning. Dat betekent véél onvoorziene kosten. Help jij ons om deze moeilijke periode rond te krijgen?"
  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Er leven meer mensen op straat door de tijdelijke sluiting van de Dienst Vreemdelingenzaken tijdens de eerste lockdown. Daardoor konden mensen geen asiel aanvragen, werden ze niet opgevangen en kwamen ze op straat terecht. Ondertussen deden heel wat daklozencentra met beperkte middelen en capaciteit al wat ze konden voor een groeiend aantal daklozen.
  • Kamiano is het dak- en thuislozenrestaurant van Sant’Egidio. Deze Antwerpse organisatie bleef altijd open, ook tijdens de lockdowns.. Iedereen werkte er mee aan de daklozenopvang, tal van vrijwilligers waaronder barones Hilde Kieboom.
  • Huize Triest biedt een thuis voor kwetsbare mensen.
  • Afrit Zuid is een llokaal initiatief dat de onderwijsmogelijkheden van kansarme kinderen op Antwerpen Zuid steunt.

Leo Stevens & Cie tijdens de coronacrisis

Natuurlijk willen we ook onze cliënten zo goed mogelijk bijstaan tijdens deze bijzondere periode. Daarom hebben we onze werkwijze ietwat aangepast om maximaal te voldoen aan de normen. We vertellen u graag meer over corona-proof vermogensbeheer.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u