Menu
LS CONNECT
Zit er nog groei in de consumentensector?

Zit er nog groei in de consumentensector?

Update: Dit artikel kreeg een update in februari 2021

Het oude groeirecept werkt niet meer. Wat is de oorzaak? Volgens onze mening komt dit door de technische ontwikkelingen en een nieuwe generatie van consumenten. We gaan even dieper in op onze manier van denken. ​

Wat is het oude groeirecept?

We kennen allemaal de bekende consumentenbedrijven Nestlé, Danone, Mondelez, Kraft Heinz, Unilever en Coca-Cola. Merken als Coca-Cola en Heinz ketchup staan immers al generaties lang op de Europese en Amerikaanse eettafels. De historische omzetgroei van deze bedrijven is te danken aan twee factoren:

  • Geografische expansie
  • Jaarlijkse prijsverhogingen

Ook de aandeelhouders voeren er wel bij. Volgens een studie van McKinsey & Company realiseerden de aandeelhouders van deze grote consumentenbedrijven, in de periode 1965-2010, een jaarlijks rendement van bijna 15%.

Het einde van het groeirecept

Bij de start van het nieuwe decennium begon de motor echter te sputteren. Het oude groeirecept werkte niet meer. Dit werd geïllustreerd door de dalende omzetgroei van Nestlé, het grootste consumentenbedrijf ter wereld (grafiek).

De oorzaak? Technologische ontwikkelingen en een nieuwe generatie van consumenten.

Het oude groeirecept is gebotst op een nieuwe moderne tijd

De oude strategie was opgebouwd rond 4 speerpunten: mondiale massamerken, een sterke relatie met de grootwarenhuizen, focus op de opkomende markten en tenslotte fusies en overnames. We bespreken in ons volledige artikel de evoluties en uitdagingen binnen elk van deze punten:

  • De “mondiale massamerken” krijgen het moeilijk.
  • De sterke relaties tussen supermarktketens en voedselproducenten is niet meer voldoende
  • De opkomst van e-commerce en discounters
  • De opkomende markten liggen niet langer voor het grijpen.
  • Fusies en overnames zorgen niet altijd voor “gezonde groei”.

Benieuwd naar meer inzichten? We gaan in het volledige artikel dieper in op alle pijlers die we hierboven aanhaalden.
Lees meteen verder.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u