Menu
LS CONNECT
De 5 favoriete aandelen van Riet Vijgen in De Tijd

De 5 favoriete aandelen van Riet Vijgen in De Tijd

1 ZimmerBiomet
ZimmerBiomet is de wereldwijde marktleider in de productie en verkoop van knie- en heupprotheses, een oligopolistische markt die groeit aan +/- 2.5% per jaar. Na de overname van Biomet door Zimmer in 2015 werden de vooropgestelde doelstellingen niet gehaald en verloor het marktaandeel. Maar de nieuwe CEO investeerde fors in de verkoopafdeling en de productiefaciliteiten, en gebruikte de vrije kasstromen om de schuldgraad te verminderen. Hierdoor hernam de groei in de belangrijkste productcategorieën. We gaan uit van verdere verbetering in de resultaten en vinden ZBH niet overdreven duur.

2 Umicore
Umicore zet stevig in op de vergroening van het wereldwijde wagenpark. Een strategie die ondersteuning krijgt via almaar strengere uitstootnormen voor nieuwe wagens. Het bedrijf richt zich met haar aanbod aan katalysatoren voor benzinewagens op het verminderen van de uitstoot van de verbrandingsmotor en met haar kathodematerialen op het verbeteren van de prestaties van de elektromotor. Het kon de voorbije maanden uitpakken met 2 strategische contracten voor het leveren van kathodematerialen aan LG Chem en Samsung SDI. Wij blijven aanzienlijke groeimogelijkheden zien op langere termijn.

3 UnitedHealth Group
UNH is marktleider in de VS voor hospitalisatieverzekeringen en groeide uit tot een gediversifieerde dienstverlener in de zorgsector. Het legt zich toe op de aankoop van medicijnen, verkoopt analysesoftware voor zorgverleners en heeft haar eigen ziekenhuisnetwerk. De kosten voor de gezondheidszorg in de VS zullen naar schatting toenemen met 5-6% per jaar wat noopt tot meer kostenefficiënte maar kwalitatieve totaalzorg. UNH ambieert een groei van de winst per aandeel tussen 10-13% de komende jaren. Het is veruit de meest diverse speler en haalt de hoogste winstgevendheid in de sector.

4 Facebook
De laatste kwartalen slaagt Facebook er telkens in om met haar resultaten de markten te verrassen. Terwijl het aantal gebruikers in de VS en Europa haar maximum min of meer bereikt heeft, slaagt Facebook (incl. WhatsApp en Instagram) er hoe langer hoe beter in om haar inkomsten per gebruiker te verhogen. De groei kalft dan wel beetje bij beetje af, ze blijft hoog met bijna 30% omzetgroei op jaarbasis. Onlangs gaf Facebook haar vooruitzichten voor het komende boekjaar. Die waren beter dan algemeen verwacht. Op basis van die vooruitzichten is de waardering volgens ons niet overdreven.

5 Robeco Global Fintech Equities Fund
Onder invloed van maatschappelijke en regelgevende evoluties staat de financiële wereld voor grote uitdagingen die vaak met technologische ontwikkelingen kunnen beantwoord worden. Het Robeco Global Fintech Equities selecteert top down de belangrijkste groeitrends in het fintech segment: kunstmatige intelligentie, big data, het vervangen van de kernsystemen van de traditionele spelers, de aanhoudende verschuiving naar elektronisch betalen, Azië als nieuwe fintech-hart en cybersecurity. Gegeven deze trends kiezen ze dan bottom-up drie categorieën van bedrijven: winners, challengers en enablers.

Lees hier het volledige artikel dat gepubliceerd werd in De Tijd

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u