Menu
LS CONNECT
Top 10 Leo Stevens & Cie voor België en het buitenland

Top 10 Leo Stevens & Cie voor België en het buitenland

Binnenland

De voornaamste positie binnen CFE is het baggerbedrijf DEME. De baggersector is een oligopolie en wordt grotendeels verdeeld tussen de Belgische en de Nederlandse bedrijven DEME, Boskalis, Van Oord en Jan de Nul.
Deze activiteiten hebben het bedrijf geen windeieren gelegd. De sterkste groeiaandrijver vandaag is echter de offshore windactiviteit, een markt waarin DEME een sterke marktpositie bekleedt. Het bedrijf kijkt bovendien ook al verder dan morgen. Recentelijk is het zelfs begonnen met testen om mangaanknollen uit de oceaan te ontginnen.

Melexis kende in de tweede jaarhelft van 2018 een stevige terugval in omzet en winstgevendheid onder invloed van de dalende autoverkopen en de vertroebelde handelsrelaties tussen de VS en zowat al haar handelspartners. 2019 zal sowieso een overgangsjaar worden, maar Melexis moet nadien opnieuw kunnen aanknopen met groei. Het jaarlijkse R&D budget ter waarde van meer dan 13% van de omzet heeft Melexis de voorbije jaren naar de derde positie qua marktaandeel voor de automobielsector geleid. De laatste jaren focust Melexis haar R&D meer en meer op andere eindmarkten om ook daar stevig door te breken.

De strategie van Umicore zet stevig in op de vergroening van het wagenpark. Een strategie die wereldwijd ondersteuning krijgt via almaar strengere uitstootnormen voor nieuwe wagens. Umicore richt zich met haar katalysatoren voor benzinewagens op het verminderen van de uitstoot van de verbrandingsmotor en met haar kathodematerialen op het verbeteren van de prestaties van de elektromotor.
Umicore kon de voorbije maanden uitpakken met twee strategische contracten voor het leveren van haar kathodematerialen aan LG Chem en Samsung SDI. Wij blijven op de langere termijn aanzienlijke groeimogelijkheden zien voor Umicore.

Miko is een op en top Belgisch familiebedrijf. Het werd opgericht in 1801 en heeft zich doorheen de geschiedenis telkens opnieuw aangepast aan nieuwe marktomstandigheden. Het bedrijf heeft een lange termijnvisie die het gestaag en consistent uitvoert. Enkele jaren geleden is Miko Koffie met een actief overnamebeleid begonnen in de Scandinavische regio, vorig jaar volgde er nog een overname in het Verenigd Koninkrijk. Ook Miko Pac, gespecialiseerd in kunststofverpakkingen voor de voedings- en gezondheidsindustrie, heeft via de JV Innoware een duidelijk groeiplan voor ogen.

Nog een op en top Belgisch familiebedrijf. Resilux produceert PET preforms en flessen. Sinds de overname in Zwitserland recycleert Resilux ook PET om deze grondstoffen opnieuw in de productiecyclus te brengen. Zowel in 2018 als in 2019 heeft Resilux in elke afdeling geïnvesteerd in de uitbreiding van de capaciteit. De daaraan verbonden opstartkosten wogen op de winstgevendheid in de eerste jaarhelft, maar zullen zorgen voor mooie groeivooruitzichten nadien.

Buitenland

Wie met grafisch ontwerp, digitaal documentbeheer, webdesign en nu ook digitale marketing te maken heeft, kan niet meer om Adobe heen. Adobe is quasi monopolist in digitale media (70% van de omzet) en haalt daarnaast 30% van zijn inkomsten uit digitale marketing. Die laatste activiteit groeit snel en biedt oplossingen om de trefkracht van uw digitale aanwezigheid te meten en op te drijven. Sinds de omvorming van het verkoopmodel van dure punctuele softwarelicenties naar een goedkopere cloud-abonnementsformule is de totale markt van Adobe verveelvoudigd in omvang. Abonnees worden ook continu gepaaid met upgrades en nieuwe toepassingen zodat de klantenbinding aan de software-oplossingen van Adobe almaar toeneemt. De markt verwacht een quasi verdubbeling van de omzet tegen 2021 en vermits Adobe software diensten levert, gaat dit gepaard gaan met een gevoelige EBITDA-margestijging van 30% naar 40%.

UnitedHealth is marktleider in de Amerikaanse markt voor hospitalisatieverzekeringen. De voorbije jaren breidde UnitedHealth haar activiteiten uit tot een gediversifieerde dienstverlener in de Amerikaanse zorgsector. Het is de grootste zogenaamde Managed Care Organisation (MCO) in de VSA. Naast hospitalisatieverzekeringen legt UnitedHealth zich toe op de aankoop van medicijnen bij de farmasector, verkoopt het analysesoftware voor de zorgsector en bouwde het haar eigen ziekenhuisnetwerk uit. UnitedHealth zette in de sector als eerste de stap naar het integreren van de verschillende zorgactiviteiten en heeft in elk van haar activiteiten een leidende marktpositie.
De komende jaren zullen de kosten voor de gezondheidszorg in de VSA naar schatting elk jaar toenemen met 5 à 6%. Omdat die groei hoger is dan die van het BNP en van de lonen of van de inflatie, moet de sector meer en meer inzetten op kostenefficiënte maar kwalitatieve totaalzorg. Hervormingen in het Amerikaanse zorgsysteem zijn een belangrijk thema in aanloop naar de komende presidentsverkiezingen.
De populistische voorstellen zoals Medicare for All krijgen de meeste persaandacht maar hebben de kleinste kans op slagen. Toch zetten net die voorstellen de koers van de verschillende MCO’s onder druk. Tegelijkertijd ambieert UnitedHealth de komende jaren een winstgroei per aandeel tussen 10 en 13%, gedreven door vergrijzing. UnitedHealth is veruit de meest diverse en meeste winstgevende dienstverlener in de zorgsector.

De laatste kwartalen slaagt Facebook er telkens in om met haar resultaten de markt te verrassen. Terwijl het aantal gebruikers in de VSA en Europa haar maximum min of meer bereikt heeft, slaagt Facebook er hoe langer hoe beter in om haar inkomsten per gebruiker te verhogen. De groei kalft dan wel beetje bij beetje af, ze blijft hoog met bijna 30% omzetgroei op jaarbasis mede dankzij Whatsapp en Instagram. Onlangs gaf Facebook haar vooruitzichten voor het komende boekjaar. Die waren beter dan algemeen verwacht. Op basis van die vooruitzichten is de waardering van Facebook volgens ons niet overdreven.

Intrum is een beursgenoteerd deurwaarderskantoor. Naast het incasso van openstaande facturen in opdracht van leveranciers, koopt het bedrijf ook portefeuilles van kleinere onbetaalde kredieten op van banken. De groeivooruitzichten in deze laatste activiteit zijn groot. Dankzij een performante informatica voor het incasseren van kleine debetsaldi -mits aanrekenen van relatief hoge kosten- en inzicht in de afbetaalcultuur in verschillende Europese landen, maakt dit voor Intrum een heel winstgevende activiteit uit terwijl ze voor de klassieke bank bijna de moeite niet loont. Na de fusie met Lindorff bezit Intrum het Europees marktleiderschap in een nog steeds versnipperde markt. De schaalvoordelen van de fusie zijn groot net zoals de groeivooruitzichten: Intrum projecteert tegen 2020 een spectaculaire stijging van de nettowinst van 25 SEK/aandeel naar 35 SEK/aandeel waar de huidige koers helemaal geen rekening mee houdt.

ZimmerBiomet is nog steeds de wereldwijde marktleider in de productie en verkoop van knie- en heupprotheses. Een oligopolistische markt die gestaag groeit aan +/- 2.5% per jaar. Na de overname in 2015 van Biomet door Zimmer modderde de groep echter wat aan. De vooropgestelde doelstellingen werden niet gehaald en marktaandeel ging verloren.
Einde 2017 werd de Amerikaan Hanson aangetrokken als nieuwe CEO. Hij investeerde fors in de verkoopafdeling en de productiefaciliteiten. Die investeringen beginnen stilaan hun vruchten af te werpen met een herneming van de groei in de twee belangrijkste productcategorieën. Tegelijkertijd werd de schuldgraad teruggedrongen wat leidt tot lagere intrestlasten.
We gaan uit van een verdere verbetering van de resultaten en vinden ZimmerBiomet binnen haar sector niet overdreven duur gewaardeerd.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u