Menu
LS CONNECT
Competitief voordeel voor bedrijven: Alle zaken op een rij

Competitief voordeel voor bedrijven: Alle zaken op een rij

Update: Dit artikel kreeg een update in februari 2021

"Heeft dit bedrijf een competitief voordeel versus de concurrenten?" Die vraag is de hoeksteen van iedere aandelenanalyse. In de Engelse financiële literatuur wordt hiernaar verwezen met het concept "moat". Net zoals een kasteel beschermd wordt door een moat, wordt een bedrijf beschermd door een competitief voordeel.

Hoe weet u of een bedrijf een competitief voordeel heeft?

Hoe weet u of een bedrijf zulk voordeel heeft? Om dat te bepalen stellen we 2 vragen:

1. Profiteert het bedrijf van 1 van de volgende vijf competitieve voordelen: immateriële activa, kostenvoordeel, overstapkosten, netwerkeffecten of schaalvoordelen?
2. Resulteert dit competitief voordeel effectief in een hoger rendement op het geïnvesteerd vermogen?

Waarom is competitief voordeel van belang?

Waarde (‘value’) wordt in essentie gecreëerd door twee essentiële elementen. Enerzijds is er omzetgroei, anderzijds is er een voldoende hoog rendement op het geïnvesteerd vermogen (ROIC). Een hoog ROIC trekt concurrenten aan en is dus slechts duurzaam indien het bedrijf haar winstgevende activiteiten kan afschermen.


Een bedrijf zoals Microsoft realiseert een ROIC van 20%. Dit betekent dat de softwaregigant 20 dollar op een investering van 100 dollar realiseert. Zulk hoog rendement is in dit geval duurzaam omdat het bedrijf geniet van schaalvoordelen, netwerkeffecten, .... Daarom hebben we voldoende vertrouwen dat het bedrijf waardecreërend zal blijven.

Wat zijn competitieve voordelen?

We hebben verschillende competitieve voordelen die we hier van belang zien:

Competitief voordeel 1: Immateriële activa
Immateriële activa zijn een ruime categorie. Factoren die hier kunnen zorgen voor een moat zijn merken, patenten en licenties. In dit artikel gaan we enkel in op de merken. Een bekend merk wordt vaak foutief aanzien als een competitief voordeel. Een goed voorbeeld is American Airlines. Het merk is wereldwijd bekend, maar kan geen premies aanrekenen voor haar vliegtuigtickets.

Competitief voordeel 2: Overstapkosten
Klanten moeten overstapkosten maken om over te stappen naar een nieuwe leverancier. Deze kosten uiten zich in de vorm van geld, tijd, ongemakken of arbeid. Hoge overstapkosten verhogen de drempel om over te stappen naar een nieuwe leverancier.

Competitief voordeel 3: Netwerkeffect
Netwerkeffect betekent dat de waarde van een product of platform toeneemt als het aantal gebruikers toeneemt. Dit is één van de sterkste competitieve voordelen, omdat het erg moeilijk te imiteren is.

Competitief voordeel 4: Kostenvoordeel/ Schaalvoordeel
Sommige bedrijven kunnen hun diensten en producten aanbieden aan een lagere prijs doordat ze een kostenvoordeel hebben. Andere bedrijven zullen hun producten verkopen aan dezelfde prijs, maar realiseren een hogere marge.

Wilt u meer weten over of voorbeelden van deze competitieve voordelen ontdekken? Lees er meer over in het volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u