Menu
LS CONNECT
Waarom duurzaam beleggen niet langer vrijwillig is

Waarom duurzaam beleggen niet langer vrijwillig is

Vandaag zijn duurzame beleggingsstrategieën en -producten wereldwijd verspreid, en groeit het aantal iedere dag.

Duurzame beleggingen blijven groeien

Volgens Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) werd er aan de start van 2018 al meer dan 30 miljard USD aan kapitaal beheerd op basis van ESG-criteria, een stijging van meer dan 34% van 2016 tot 2018. Vandaag werken toezichthouders en beleidsmakers wereldwijd hard samen om heldere ESG-richtlijnen op te stellen. Richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat​ fondsbeheerders ESG-criteria in hun beleggingsstrategie opnemen.

Duurzaam beleggen: niet langer vrijwillig

Tot op heden zijn de meeste ESG-richtlijnen voor vermogensbeheer echter nog steeds vrijwillig en grotendeels zelfregulerend, maar daar zal in de zeer nabije toekomst verandering in komen.. Deze beweging heeft vaart en het valt te verwachten dat het tempo van deze wereldwijde golf alleen maar zal versnellen.

Benieuwd naar de impact? Ontdek ze in ons volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u