Menu
LS CONNECT
Een kunstenares in de kijker: Sarah Skoric

Een kunstenares in de kijker: Sarah Skoric

De jaarlijkse museumnacht groeide intussen uit tot een begrip voor menig kunstliefhebber. In Antwerpen is deze nacht bovendien gekoppeld aan de wedstrijd "Ongezien", die reeds voor de vierde keer doorging.

Onze bestuurder Ingrid Stevens selecteerde, samen met andere kunstminnende ondernemers, jong talent dat zo -naast de erkenning- ook een forum krijgt. Tijdens de slotavond in het Antwerpse havenhuis maakte onze redactie kennis met Sarah Skorić en haar fotografisch werk. Wij delen dit al te graag met onze lezers en cliënten.

Romantische love-story
Net als volgende romantische love-story. Zo'n dertig jaar geleden werd de mama van Sarah Skoric, op vakantie in het toenmalige Joegoslavië, verliefd op een jongen uit haar vakantiedorp Ivica. Op deze zomerromance volgde een intens briefverkeer en na een jaar verruilde de verliefde Skoric zijn lieflijke bergen en zee voor ons vlakke land (en Sarahs moeder). Ze trouwden en kregen samen 2 kinderen.

Ook Sarahs broer is (beeldend) kunstenaar en net als zij zelf erg creatief. Al is voor Sarah zelf fotografie echt wel een “late roeping”. Zo beweert ze dat fotografie haar wat is “overkomen”.
Als kind was Sarah erg extravert en ook sociaal. Ze was bij de scouts en graag tussen mensen. Eigenlijk was ze toen helemaal niet zo met kunst of fotografie bezig. Sarah omschrijft zichzelf dan ook als “een autodidactisch fotografe van de nieuwe generatie”. Dat betekent dat ze niet werd geboren met een passie voor fotografie (op Gameboy Camera en Fisher toys Camera na) maar wel de smaak te pakken kreeg door de komst en evolutie van smartphonecamera’s. Ze werd actief op Instagram en deelde er voornamelijk foto’s die ze maakte op reis. Geen standaard foto’s, maar meestal met een absurd-humoristische ondertoon en vol anekdotiek, hoewel ze ook intieme beelden maakte, vaak in familieverband. Haar fascinatie voor stedelijke situaties blijft opvallend. Sarah fotografeert graag straattaferelen maar zit evengoed dicht op de huid en ze probeert stilaan wat meer stilistisch te werk te gaan. Reportage fotografie ligt haar duidelijk het meest en reizen blijven Sarah inspireren. Ze gaat met haar werk op zoek naar een verhaal en probeert de toeschouwer dat te vertellen, weliswaar niet afstandelijk maar met emotie. Sarah houdt van kleuren en gebruikt zwartwit in haar fotografie eerder sporadisch.

Scripts voor Ketnet
Nadat ze de beperkingen leerde kennen van een smartphone-lens en -sensor, stapte Sarah over op een echte digitale camera en doe-het-zelf-boeken. Je kan echter niet alles leren uit boeken en techniciteit, compositie en materiaalkeuze waren voor Sarah onbekend terrein waarmee ze graag meer voeling wou krijgen. Bovendien maakte ze tot voor kort gigantisch veel foto’s, die ze dan maar in talloze mappen op haar PC bijhield. Enige focus en selectie uit pure noodzaak (wat ga ik doen met al die foto’s?) drongen zich op. Om die twee redenen begon Sarah in 2018 een vijfjarige opleiding Fotokunst aan de Academie van Beeldende Kunsten in Anderlecht. Deze combineert ze met haar job in onze hoofdstad. Sarah werkt namelijk bij Ketnet en schrijft scripts voor non-fictie programma’s. Kiezen tussen haar TV werk en de fotografie wil ze voorlopig niet. Sarah wil zichzelf de vrijheid voorbehouden om eigen topics en reeksen te selecteren.
Als kind reeds werd Sarah Skorić getriggerd door de Joegoslavische burgeroorlog in de jaren ’90. Deze verscheurde niet enkel letterlijk het land maar ook veel inwoners daar. Bovendien zie je momenteel in nogal wat ex-lidstaten een ietwat nostalgisch hunkeren naar voormalig maarschalk Tito, die destijds onder zijn bewind onder andere zorgde voor gratis onderwijs en gezondheidszorg. Kroatië, de heimat van Sarahs vader, is vooral dankzij de ruime inkomsten uit toerisme een pak welvarender en erg zelfbewust: hier spelen deze hagiografische herinneringen aan Tito veel minder. Deze tegenstellingen zorgen voor gemengde gevoelens in de regio’s. In mei 2020 zal Tito 40 jaar overleden zijn, wat heel verschillend, doch massaal zal herdacht worden. Sarah zal hieraan een nieuwe reeks wijden, waar ze via haar foto’s ook de nodige duiding wil geven bij dit alles.

Ondertussen timmert ze verdienstelijk aan de weg met eerdere exposities in koffiehuis Viggo’s, Het Oude Badhuis (Cultureel Centrum) en een duo-tentoonstelling in Lichtkaai Antwerpen. En uiteraard in het Havenhuis voor Museumnacht & Ongezien.
Dit jaar won Sarah de Badhuiscollectie-prijs en Ongezien #4. Ze bouwt volop een mooie collectie verder uit en fotografeert periodiek in opdracht van Cultureel Centrum Het Bos en Stad Antwerpen.
Aan onze lezers en cliënten om haar jong maar mooi oeuvre de volgende maanden te komen ontdekken in ons kantoor en Sarah aan het woord te horen tijdens het beurscafé van 10 oktober.

www.sarahskoric.com

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u