Menu
PORTFOLIO ACCESS
Robeco Global Fintech Fund

Robeco Global Fintech Fund

Van bankloket naar mobiele app
Wil niet iedereen een app op zijn smartphone waarop alle financiële diensten online en mobiel beschikbaar zijn? De laatste jaren razen nieuwe financiële technologische toepassingen als wervelwinden door de sector. Iedere financiële speler is het aan zichzelf verschuldigd om op deze fintech golf mee te surfen. Fintech is een term die initieel gebruikt werd voor de technologie die het elektronisch betalingsverkeer faciliteert. Ondertussen overstijgt de technologie het niveau van de pure betalingen en beslaat het toepassingsgebied een heel gamma aan financiële diensten. Niet alleen een stijgende vraag van cliënten maar ook de toenemende financiële regelgeving werkt deze verdergaande informatisering in de hand. Omgekeerd kunnen technologische nieuwigheden op hun beurt ook aanleiding geven tot de creatie van nieuwe financiële diensten. Het is dus een zeer ruime en continu evoluerende markt geworden die ook wij, Leo Stevens & Cie, in ons eigen bedrijf maar ook op investeringsgebied niet willen missen.

Robeco Global Fintech Fonds
De laatste jaren is het aanbod aan trackers en actief beheerde fondsen dat zich op dit segment toespitst groter geworden. Onze keuze viel op het Robeco Global Fintech fonds, dat gelanceerd werd in november 2017. Het wordt beheerd door een team onder leiding van Patrick Lemmens, die al jarenlang zijn merites verdiende bij het beheer van het Robeco New World Financials fonds. Het fonds combineert een top down benadering met een bottom-up benadering. Top down bekijken de fondsbeheerders de hele markt en selecteren de belangrijkste groeitrends in het fintech-thema zoals: kunstmatige intelligentie, big data, het vervangen van de kernsystemen van de traditionele financiële spelers, de aanhoudende verschuiving naar elektronisch betalen, Azië als het nieuwe fintech-hart en cybersecurity. Op basis van deze trends zoeken ze dan bottom-up naar drie categorieën van bedrijven:

  • Winnaars (winners): de gevestigde bedrijven, beursgewijs gekenmerkt door hoge waarderingen maar met een hoge winstgroei en marktkapitalisatie (Visa, Globalpayments, …)
  • Uitdagers (challengers): jonge bedrijven met winnaars-potentieel voor de toekomst, beursgewijs gekenmerkt door hoge waarderingen en hoge groei maar met lagere marktkapitalisaties (Wirecard, Greendot, …)
  • Facilitatoren (enablers): bedrijven die de financiële spelers helpen in het ontwikkelen en implementeren van de technologie (Akamai, Temenos, …)
Daar waar initieel de markt nog gedomineerd werd door Amerikaanse spelers zoals Visa heeft de toenemende digitalisering in de Aziatische en Europese landen ervoor gezorgd dat er ook hier belangrijke en invloedrijke spelers terug te vinden zijn. Het fonds is hier niet blind voor en belegt ook in deze spelers:


Sinds de lancering in november 2017 kende het fonds een sterke evolutie, zowel in rendement als in beheerd vermogen (momenteel 908 miljoen EUR fondsgrootte).

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ça en vaut la peine

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u