Menu
PORTFOLIO ACCESS
iShares Automation and Robotics UCITS ETF

iShares Automation and Robotics UCITS ETF

We are Robots
Zo zong Kraftwerk in de jaren 70. Wat toen nog science fiction leek, is vandaag al voor een groot deel werkelijkheid geworden. Robots werden geleidelijk aan in vele facetten van ons leven geïntegreerd, gaande van slimme huis- en tuinrobots tot gesofisticeerde medische robots waardoor zelfs heelkundige operaties vanop afstand kunnen uitgevoerd worden. En het stopt niet. Een continu proces van technologische ontwikkelingen zorgt ervoor dat meer en meer activiteiten geautomatiseerd en gerobotiseerd worden. En dit loont voor bedrijven! Automatisering en een efficiënter productieproces gaan immers vaak hand in hand en leidt tot lagere operationele kosten, grotere outputs en hogere winsten. Zo blijven de investeringen hierin verder stijgen.

RBOT
Ook van deze sterk groeiende trend willen we graag een graantje meepikken en de beste manier is ons inziens een gediversifieerde tracker die een gamma van bedrijven selecteert, actief in dit thema van automatisering en robotisering. Onze keuze valt hierbij op de iShares Automation & Robotics UCITS ETF (afgekort RBOT).
Deze tracker van iShares streeft ernaar de prestaties van de iSTOXX FactSet Automation & Robotics index te volgen die wereldwijd bedrijven selecteert die een aanzienlijk deel van hun omzet (minimum 50%) realiseren in specifieke sectoren verbonden met de ontwikkeling van automatiserings- en roboticatechnologie. De index, die samengesteld wordt door STOXX, bevat momenteel 134 bedrijven en wordt jaarlijks in juni geherbalanceerd met gelijke weging voor elk aandeel. Het spreekt voor zich dat het merendeel van de bedrijven zich in de technologie en industriële sectoren bevinden. Op geografisch vlak zijn het vooral Amerikaanse en Japanse bedrijven die het leeuwendeel van dit fonds innemen. In deze index kan men bekende namen zoals Nvidia Corp, Qualcomm of Apple terugvinden maar ook nobele onbekenden zoals Advantest en Line Corp.


Trackerbouwer iShares bootst deze index na via de methode van de geoptimaliseerde fysieke replicatie. Dit houdt in dat de tracker de index zo goed mogelijk probeert te imiteren door dezelfde aandelen in dezelfde weging aan te kopen. Omwille van redenen als beperkte liquiditeit of te hoge transactiekosten is het hen echter toegestaan om licht af te wijken van de index samenstelling.Bovenstaande grafiek toont aan dat deze tracker er sinds de lancering in september 2016 zeer goed in slaagt om de iSTOXX index prestatie te volgen, wat technisch gezien ook nog eens aangetoond wordt door een lage tracking error.
De RBOT tracker werd gelanceerd op 8 september 2016 en heeft reeds 1.9 miljard USD aan vermogen opgebouwd. De lopende kosten zijn laag en bedragen 0.4%.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ça en vaut la peine

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u