Menu
PORTFOLIO ACCESS
R-co Valor : Zilveren jubileum

R-co Valor : Zilveren jubileum

Dit jaar is het feest bij Rothschild & Co asset management want het R-co Valor fonds mag 25 kaarsjes uitblazen. Sinds zijn oprichting op 8 april 1994 kende het fonds een gecumuleerd rendement van meer dan 1200% of +11% gemiddeld op jaarbasis. Een puike prestatie die de verjaardag nog meer glans geeft.

R-co Valor wordt beheerd door Rothschild & Co, de Franse tak van het Rothschild imperium, met een globaal beheerd vermogen van 66 miljard EUR.
Sinds 2008 zit het fonds onder de vleugels van de huidige beheerder Yoann Ignatiew. Hij kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring in aandelen en vastrentende markten en heeft daardoor een grondige knowhow opgebouwd over verschillende beurscycli en wisselende marktomstandigheden heen. R-co Valor is een flexibel fonds wat inhoudt dat het een ‘carte blanche’ aanpak heeft zonder enige benchmark als basis en met als enige doelstelling het behalen van een aantrekkelijk rendement op lange termijn. Het kan zijn aandelenweging laten variëren tussen 0 en 100% en in principe kunnen er ook andere activa zoals obligaties aangekocht worden.
De beheerder vertrekt vanuit een top-down benadering (macro-economische inzichten) en bepaalt globaal een aantal sterke beleggingsthema’s die volgens hem belangrijk zijn en sterke groeivooruitzichten hebben. Vervolgens zoekt hij sectoraal en geografisch naar interessante opportuniteiten die deze thema’s mee vormgeven. Via een doorgedreven bottom-up analyse van bedrijven stelt hij dan een geconcentreerde portefeuille samen van 24 tot 45 aandelen. Hij heeft een voorkeur voor innovatieve ondernemingen die beschikken over een solide financiële balans en de nodige prijszettingsmacht (pricing power).
De grote groeithema’s waar hij al sinds enige tijd en voor de lange termijn in gelooft is het Amerikaanse groeiverhaal, gedomineerd door een technologische voorsprong en het Chinese en Aziatische e-commerce gegeven dat de consumptie sterk ondersteunt. De grootste wegingen kunnen we dan ook in deze twee thema’s terugvinden. Noord-Amerika vertegenwoordigt immers 61% van het aandelengedeelte, met aandelen als Alphabet, Facebook en Morgan Stanley in de top 10 posities. Echter ook minder evidente of mainstream aandelen komen in het fonds voor zoals het transportbedrijf Canadian National Railway of het olie-exploratie bedrijf Concho Resources. Aziatische aandelen namen per einde mei 20% van het aandelengedeelte in en worden vooral ingevuld via e-commercenamen zoals Vipshop en Tencent maar ook Chinese verzekeraars zoals Ping-An of auto-handelaar Great Wall Motors hebben hun plaats in dit verhaal. Over Europa is hij eerder voorzichtig . Hier is hij amper voor 19% in belegd. Het is enkel in de luxesector dat hij sterke en aantrekkelijke bedrijven aantreft zoals LVMH en Richemont waarvan de groei wordt aangestuurd door de Chinese honger naar luxe. Ook een aantal industriële exportbedrijven met sterke marktposities hebben een plaats in het fonds (Schneider Electric, Air Liquide).
Onderstaande grafiek (die aangeeft hoe 100% van het fonds verdeeld wordt over de verschillende activaklassen over de jaren heen) illustreert heel duidelijk dat de beheerder van R-Co Valor zeer actief is in het wisselend aanwenden van de verschillende activaklassen (aandelen – obligaties - Cash – futures S&P 500) in het beheer van het fonds sinds 2007. Hier valt al op dat in deze periode geen toevlucht gezocht werd tot de obligatiemarkt (groen). De aandelenblootstelling (donkerblauw) is over het algemeen het grootst maar kan ook sterk variëren. Zo was de beheerder begin 2018 relatief voorzichtig belegd met een aandelenblootstelling rond 80%. De beurszwakte van eind 2018 bood hem koopgelegenheden die hij dan ook sterk benutte waarbij hij het aandelengedeelte opdreef naar 90%. Sinds het begin van dit jaar en vooral tijdens de maand mei heeft hij het cashgedeelte (geel) opnieuw opgebouwd door winstnemingen op aandelen zoals Apple en Facebook en het netto-aandelengewicht (na afdekking via verkoop van futures op S&P500, gestreept gedeelte) gereduceerd tot 70%, het laagste niveau sinds 2009.


Regelmatige contacten met de fondsbeheerder verscherpen ons inzicht in zijn strategie en verhoogt de transparantie naar de investeerders toe. Het blijft dan ook een vaste waarde in onze fondsenselectie.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ça en vaut la peine

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u