Menu
LS CONNECT
“Every trout is a fish, but not every fish is a trout” - het einde van een cyclus op de aandelenmarkt?

“Every trout is a fish, but not every fish is a trout” - het einde van een cyclus op de aandelenmarkt?

De aandelenmarkt lijkt voor de zoveelste keer voor een tweesprong te staan: is het einde van de cyclus in aantocht of niet? We creëerden een grondige analyse en delen onze inzichten graag met u.

Technische analysemethodes in de aandelenmarkt

Beleggers die geïnspireerd worden door technische analysemethodes weten het zeker: het einde van deze 10-jarige cyclus loert om de hoek. Wanneer we het tweede kwartaal van 2019 afsluiten met positieve groeicijfers, zullen we in de VSA het record van de langste cyclus geëvenaard hebben. De vorige dateert van 1991-2001: 40 kwartalen of 10 jaar expansie.

Deze uitzonderlijke prestatie levert een sterk statistisch bewijs dat de economische conjunctuur binnenkort in een recessie zal verglijden. Geen enkele cyclus sinds 1949 heeft ooit langer geduurd, dus deze zal het ook niet zo lang meer rekken.Loopt de recessiewekker af?

Fundamentele analist volgen deze conclusie minder. De positieve conjunctuur raakt niet zomaar in een kramp omdat de recessiewekker na 10 jaar afloopt. Er moet een fundamentele aanleiding bestaan. In het geval van een klassieke cyclische recessie zijn dat 2 factoren:

  • De inflatie die te hoog oploopt
  • Centrale banken nopen tot een reeks groeifnuikende renteverhogingen

Deze recessievoorwaarden werden in alle expansiecycli vervuld. Bijkomend werd de economische krimp dikwijls nog versterkt door een bijkomend fundamenteel probleem zoals een financiële systeemcrisis (2008), een oliecrisis (1973), een dotcom-crisis, een oorlog, …

Vandaag is er van inflatie geen sprake, noch in de VSA, noch in Europa of China. De boordtabel geeft aan dat de inflatie in de VSA eind 2018 was aangetrokken tot meer dan 2%. Sinds begin 2019 is de druk al terug van de ketel. Het gevaar van oververhitting van de economie, een bubbel of een ander exces dat zou nopen tot een renteverhoging is er momenteel niet.

Fed-model

We hebben in onze Focus. het Fed-model al besproken. Het biedt statistisch gezien een goede recessievoorspeller en het is meteen ook de enige. Wanneer de rentecurve op 10 jaar negatief wordt (de 10-jarige rente is lager dan de 3-maandsrente), dan wordt een recessie gedurende de volgende 18 maanden zeer waarschijnlijk. Dat is momenteel de situatie.

Lees meer over dit model in het volledige artikel, en ontdek of de recessiewekker binnenkort afloopt.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u