Menu
LS CONNECT

Big brother is watching you
Hoe transparant is het vermogen van burgers voor de overheid?

Wat betekent de invoering van het UBO register voor alle Belgische vennootschappen, verenigingen, maatschappen,... Wie moet wat doen, en hoe? De deadline voor indiening is eind september; hoogste tijd dus om hier dieper op in te gaan.
Verder wordt ook stil gestaan bij de internationale gegevensuitwisselingen in fiscale zaken, en de impact van het nieuwe vennootschapsrecht op transparantie.

Voor meer informatie en om in te schrijven voor deze en/of volgende sessies van LS Academy
klik hier


LS Academy 2019
Big brother is watching you
dinsdag 18 juni 2019

Sprekers: Wim Dedecker en Steven Peeters, Advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

Beleggen in bakstenen of in beursgenoteerd vastgoed?
donderdag 12 september 2019

Spreker: Jan Avonts, Senior Financial Analyst, CFA bij Leo Stevens & Cie

ESG Duurzaam beleggen
woensdag 20 november 2019

Spreker: Peter Van den Broeck, Senior Private Banker bij Leo Stevens & Cie
Beurscafé @ Leo Stevens
Save the date - donderdag 11 juli 2019 - van 17u00 tot 19u30
zomerontmoeting met auteurs van Focus. magazine


Meer info en inschrijven via deze link.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u