Menu
LS CONNECT
70 jaar Leo Stevens & Cie: een familieportret van uw compagnon de route

70 jaar Leo Stevens & Cie: een familieportret van uw compagnon de route

Groot feest in 2018. Dat jaar vierden we ons 70-jarig bestaan. Reeds 7 decennia schrijven we aan een boeiend verhaal dat vier generaties overspant. In een wereld van inhalige grootbanken, grote groepen en samenwerkingsverbanden blijven we trouw aan onze onafhankelijke koers.

Zo groeiden we uit tot een sterke nichespeler die vaak aantrekkelijke huwelijksaanzoeken krijgt. Iets wat ook de aandacht van Sterck Magazine trok.

Een onafhankelijke koers

“We hebben veel minnaars, de jongste jaren krijgen we regelmatig een aanzoek”, vertelt Ingrid Stevens. “Tien, twintig jaar geleden was er ook zo’n golf toen iedereen met elkaar aan het praten was. We kregen vaak de vraag: ‘Blijven jullie onafhankelijk’? In die periode moest ik me altijd verdedigen, maar nu is er duidelijk een omslag. We zitten in een riante positie: vroeger waren we een ‘klein’ bedrijf, nu zijn we geëvolueerd naar een aantrekkelijke nichespeler. Als bestuurder bij de belangenfederatie Febelfin merk ik dat ons familiale en onafhankelijke karakter een troef is. Ik ben er een grote verdediger van de nichespelers tussen alle vertegenwoordigers van de grootbanken. Een rijk universum, dus mét nichespelers, is zeer waardevol. Wij zijn quasi de enige naamdragers van een eigen financiële instelling.”

Ontdek meer over onze scharniermomenten, de medewerkers, onze koers én de volgende generatie in het volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u