Menu
LS CONNECT
Open architectuur : evaluatie fondsenselectie

Open architectuur : evaluatie fondsenselectie

Evaluatie Fondsenselectie

De aandelenmarkten namen een vliegende start in 2018, nog steeds aangedreven door het “goldilock” scenario van herstellende economische groei, sterke bedrijfswinsten, lage inflatie, lage rente en een ondersteunend fiscaal beleid door de belastinghervormingen van Trump. De waarderingen waren navenant en reflecteerden dit optimisme ten volle waarbij vooral de Amerikaanse aandelen een duur prijskaartje kregen.

De publicatie begin februari van sterk gestegen uurlonen in de VS vuurde de inflatieverwachtingen aan en duwde de langetermijnrente de hoogte in aangezien men vreesde dat de FED genoodzaakt zou zijn om sneller dan verwacht zijn monetair beleid te verstrakken. Het begrip volatiliteit werd terug van onder het stof gehaald en bereikte piekwaarden die we sinds een abnormaal lange periode niet meer gezien hadden. De beursdaling werd echter door de beleggers (en ons) onthaald als een welkome correctie, een “beautiful normalisation”, en nam stoom weg van de oververhitte dure aandelenmarkten.
Nadat Trump zijn slag had thuisgehaald op het vlak van de fiscale hervormingen, zette hij door met zijn “America first” plannen waarbij hij invoerheffingen aankondigde op buitenlandse staal- en aluminiumproducten. Dit zorgde voor onrust op de markten maar de genadeslag kwam er toen bleek dat de invoerheffingen enkel van toepassing zouden zijn op een ruim gamma Chinese producten. Deze dreiging van een escalerende handelsoorlog veroorzaakte een verkoopgolf op de Aziatische beurzen maar ook de Amerikaanse en Europese beurzen gingen op de knieën. Alle indices en fondsen moesten dus met lede ogen toezien hoe hun tot februari opgebouwde winsten plots wegsmolten tot rode verliescijfers.

Indépendance et Expansion Sicav Small Cap rijfde de ene prijs na de andere binnen dankzij zijn sterke track record over het afgelopen jaar. Het fonds concentreert zich op Franse small en mid cap aandelen, die zich voornamelijk in de automobiel- en technologiesector bevinden. Wegens het grote succes en de specificiteit van de investeringen in minder liquide aandelen, is het fonds enkel tijdens beperkte periodes open voor nieuwe investeerders. Begin januari hebben we even van zo’n tijdelijk instapmoment kunnen gebruik maken.
Het Quest Cleantech Fund viert dit jaar zijn tienjarig bestaan en werd in zijn jubileumjaar getrakteerd op extra beleggersgeld waardoor het fonds reeds een grootte van 180 mio euro overschrijdt. Niet onlogisch gezien de nog altijd sterke prestaties en consistente beleggingsstrategie.
De verschuiving in de aandelenselectie naar een meer gebalanceerde verhouding tussen groei- en value-aandelen, heeft zijn vruchten afgeworpen voor het LS Value Equity Global Fund. Al hadden ze de marktomstandigheden niet mee in het eerste kwartaal, toch liepen de rendementen van het fonds gelijk met deze van concullegae. Over de eerste 3 maanden van 2018 kende de MSCI World Value index immers opnieuw een underperformance van 5% ten opzichte van MSCI World Growth.
Een aantal fondsen uit onze selectie blijven geloven in het potentieel van de Noord-Amerikaanse markten en vinden er nog voldoende relatief aantrekkelijk gewaardeerde aandelen. Ze ontsnapten echter niet aan de Amerikaanse verkoopgolf en ondervonden daarenboven de negatieve gevolgen van de zwakke USD. Robeco BP Global Premium equity belegt 58% van zijn activa in de Noord-Amerikaanse markt en heeft hierbij sterke overtuigingen in gevestigde waarden als Berkshire Hathaway, Bank of America, Microsoft en Alphabet. Voorts zijn ze voornamelijk geïnvesteerd in ontwikkelde markten als Japan en Europa, waarbij de blootstelling aan opkomende markten zeer beperkt is.
De beheerders van R Valor definiëren een aantal grote macro-economische thema’s die ze invullen via een selectie van sterke fundamentele overtuigingen. Bij deze thema’s neemt het Noord-Amerikaanse groeiverhaal een prominente plaats in waarbij Canadese (grondstof)aandelen een grote vertegenwoordiging kennen. De technologische vooruitgang in China, vooral kaderend in het hele e-commerce gebeuren, hoort eveneens tot de favoriete thema’s en wordt ingevuld met waarden als Alibaba en Vipshop. Specifiek voor het fonds is de soms eigengereide maar vaak succesvolle koers van de beheerder, wat kan aangetoond worden met een grotere dan normale blootstelling aan de mijnbouwsector.
DWS Top Dividend heeft als doelstelling een antwoord te bieden aan beleggers die op zoek zijn naar een consistente kasstroom in de vorm van dividenduitkeringen en selecteert zorgvuldig bedrijven die op een duurzame wijze een mooi dividend uitkeren. Ze trachten hierbij de volatielere dividendbetalers, die zich voornamelijk in de cyclische sectoren situeren, te vermijden. Bijgevolg zijn hun beleggingen vooral geconcentreerd in de defensieve sectoren als consumptiegoederen, telecom en nutsbedrijven, die traditioneel achterblijven in opgaande markten maar meer steun bieden in dalende markten.
Het BlackRock Global Allocation Fund is sinds geruime tijd sterk gefocust op de Amerikaanse markt, zowel voor het aandelen- als voor het vastrentende gedeelte. Het zijn de typisch grote indexwaarden zoals Microsoft, Apple, Amazon en Facebook die hier in de top 10 aandelenposities voorkomen. Het vastrentende gedeelte maakt nu een derde van de portefeuille uit, maar daarnaast wordt ook een wezenlijk deel (10%) in cash aangehouden.
In de opkomende markten is onze voorkeur altijd uitgegaan naar de meer stabiele Aziatische opkomende regio omwille van de hogere groeivooruitzichten en technologische voorsprong. Templeton Asian Smaller Companies Fund, dat zich concentreert op de kleine en middelgrote ondernemingen, en Schroder Asian Equity Yield, dat de bedrijven uitpikt die op een consistente wijze een solide dividendrendement weten neer te zetten, behoorden tot onze selectie van opkomende aandelenfondsen. De prestaties van deze fondsen waren meer dan behoorlijk tot ze meegesleurd werden in de algemene verkoopgolf aan het einde van het kwartaal. De aankondiging van een invoerheffing op Chinese import heeft ons op dat ogenblik doen besluiten om de winsten op het Schroder Asian Equity Yield fonds te verzilveren.
Niet alleen de aandelenmarkten maar ook de obligatiemarkten zijn duur gewaardeerd, zoals we reeds in de vorige Focus uitgebreid toegelicht hebben. Lage rendementen en lage spreads (risicovergoeding voor opgelopen risico) vernauwen het gamma aan interessante investeringsmogelijkheden, wat het voor de fondsbeheerders moeilijk maakt om een deftig rendement te behalen aan aanvaardbare risiconiveaus. In ons universum van obligatiefondsen kon Transparant Corporate Bond profiteren van zijn defensieve houding inzake interestgevoeligheid (duratie) en kredietkeuze waardoor de koersdaling nog beperkt bleef. Het Invesco Global Total Return Bond Fund geniet van een grote flexibiliteit inzake allocatie van zijn gelden en heeft hiervan gebruik gemaakt door reeds in 2017 een groot deel van zijn winsten op hybride en financiële obligaties veilig te stellen en in cash te zetten.
Het verhaal van M&G Global Macro Bond ligt moeilijker. Deze fondsbeheerder zoekt vooral zijn rendement in de muntpositionering, en vooral in de blootstelling tot de USD. Dit heeft mooie winsten opgeleverd tot 2016 maar de USD zwakte van 2017 en dit jaar hakt zwaar in op de rendementen van dit fonds, aangezien 56 % van het fonds belegd is in deze munt.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u